Gymnázium Havlíčkův Brod

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Štáflova 2063
Havlíčkův Brod
580 01


Kontakt

+420 569 669 330

http://www.ghb.cz


Gymnázium Havlíčkův Brod úspěšně funguje již 280 let. Nabízíme studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Jsme všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů. Výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu.

Při vzdělávání je zvláštní důraz kladen na důležitost vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Nabídka zájmových útvarů poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek a umožňuje další rozvoj jejich schopností, nadání a zájmů.

Kromě tematicky zaměřených kroužků pro podporu zájemců o přírodovědní předměty (biologický, fyzikální, chemický), podporujeme nadané žáky prostřednictvím vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu (po doporučení PPP) a jejich účast na projektech a soutěžích dle jejich zájmu. Poslední takovou akcí byla účast nadaných studentů na dvoudenní přednáškové akci Vědci studentům v Jihlavě, nejbližší akcí je jazykový kurz v Německu pro technicky nadané studenty (s cílem podpořit je v účasti k soutěži Němčina pro bystré hlavy). Naši studenti jsou pravidelně nominováni na cenu Talent Vysočiny.

Spolupráce s Mensou ve školním roce 2015/2016

Ve školním roce 2015/16 proběhlo na podzim školní testování IQ a od ledna se konalo jednou měsíčně testování IQ pro veřejnost.

Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s organizátory Logické olympiády – naše učitelka Z. Šimůnková je krajskou koordinátorkou LO. V listopadu opět proběhlo na půdě školy krajské kolo LO pro Vysočinu.

Do školní sbírky společenských her díky spolupráci s Mensou přibyly další zajímavé kousky (viz http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2015120013).

O všech těchto aktivitách pravidelně informujeme veřejnost pomocí našeho webu i facebookové stránky a také o nich informujeme během různých informačních akcí školy.

Mgr. Zuzana Šimůnková
učitelka
V Havlíčkově Brodě, 13. 9. 2016

» Archiv