ZŠ Nový Jičín, Komenského 68

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 1118/68
Nový Jičín
741 01


Kontakt

+420 556 713 115

http://www.zsko68nj.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
KND Nový Jičín, který funguje při naší škole.

Školu navštěvuje 526 žáků. Kapacita školy je plně využita, včetně optimálního využití odborných učeben. V ročníku jsou 2–3 třídy, průměrná naplněnost je 23 žáků na třídu. Školu navštěvuje 13,1 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, chování, poruchy koncentrace, zdravotní postižení, nadaní žáci). Na škole pracuje žákovský parlament a třídní samosprávy.

Škola nabízí možnost mimoškolních aktivit: keramika, hra na flétnu, kuchtík, sportovní kroužky, využití PC a internetu, aktivity pro nadané žáky. Dle pravidelného kvalitativního i kvantitativního výzkumu ve škole panuje dobré klima, jak mezi učiteli navzájem, tak v interakci mezi žáky a učiteli i učiteli a zákonnými zástupci žáků.

Škola vytváří následující podmínky pro vzdělávání nadaných dětí:

  • klub nadaných dětí od školního roku 2016/2017,
  • meziročníková integrace mimořádně nadaných dětí,
  • realizace volnočasových aktivit pro nadané žáky – Klub malých Debrujárů, badatelské dny.
Barbora Kamasová
koordinátor aktivit pro nadané žáky
V Novém Jičíně, 19. 7. 2016

» Archiv