ZŠ Buzulucká, Teplice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Buzulucká 392
Teplice
415 03


Kontakt

+420 417 530 497

http://www.buzulka.cz


Stručná charakteristika naší školy

Úplnost a velikost školy

 • Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků.
 • Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku.
 • Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů.

Umístění školy

 • V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří více než 50%).

Vybavení školy

 • Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, …), jazykovou laboratoř ROBOTEL v plné verzi, dvě tělocvičny s novým povrchem, venkovní sportovní hřiště, venkovní učebnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky.
 • Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou s připojením na internet.
 • Všechny odborné učebny a některé učebny 1. stupně i oddělení školní družiny jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART BOARD. Celá škola je zasíťovaná.
 • Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek, učebnic i interaktivních učebnic.
 • Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky. K výuce na 1. stupni využíváme 26 iPadů.
 • Škola je centrem interaktivní výuky – SMART ŠKOLA.
 • Jsme nositeli titulu Aktivní škola a Škola plná zdraví.
 • Jsme partnerskou školou UJEP Ústí nad Labem.

Vzdělávání nadaných dětí

Naše škola umožňuje dětem od 6. ročníku vzdělávat se ve třídách s rozšířenou výukou matematiky nebo IVT. V těchto třídách jsou posílené hodiny matematiky nebo informatiky, každá třída má svůj vzdělávací program. Do těchto tříd jsou žáci vybíráni na základě prospěchu na 1. stupni. Dalším kritériem je zapojení žáka do vědomostních soutěží a olympiád. Na 2. stupni se naši žáci úspěšně zapojují nejen do olympiád, ale i dalších vědomostních a sportovních soutěží. V odpoledních hodinách nabízíme okolo 30 zájmových kroužků, kde děti dle svého zájmu a nadání rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Jsme škola s dlouhodobě velmi dobrými vzdělávacími výsledky.

Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová
zástupce pro 1. stupeň
V Teplicích, 23. 8. 2016

» Archiv