Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

8. května 67
Velká Bystřice
783 53


Kontakt

+420 585 351 134

http://new.mzs-vb.cz


Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe“. Zaměřujeme se zejména na výuku jazyků (českého jazyka a cizích jazyků) a na výuku tělesné výchovy. Na druhém stupni máme v každém ročníku klasickou a sportovní třídu. Žáci si mohou vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků – např. Vědecký kroužek, Klub logiky, Podnikání, kroužky sportovní, výtvarné a jazykové. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ  - hudební a výtvarný obor. Dále je součástí naší školy i městská knihovna. Naši žáci se každoročně účastní soutěží: Matematický klokan, logická a matematická olympiáda, Sapere, Hravě žij zdravě. Na II. stupni podporujeme znalosti a zájmy žáků i v jiných oblastech, jako je dějepisná, biologická a chemická olympiáda, olympiáda v českém jazyce a anglickém jazyce.

Mgr. Libuše Sandrová
učitelka
Ve Velké Bystřici, 2. 11. 2016

» Archiv