ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2-Slovany
326 00


Kontakt

+420 723 531 378
+420 608 268 362

http://www.zseasystart.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

Naše základní škola se již od počátku věnuje vzdělávání nadaných dětí. Do tříd jsou velice často přijímány děti s nadprůměrnými výsledky v oblasti rozumové vyspělosti. Vzhledem k tomu, že žáci často dosahují nadprůměrných výsledků v některých oblastech školního vzdělávání, je způsob výuky ve škole přizpůsoben jejich potřebám. Současně tomu odpovídá i nabídka zájmových aktivit školy.

Některé zajímavosti o způsob vyučování na naší ZŠ:

Od roku 2012 jsme zahájili výuku matematiky dle profesora Hejného. Tento způsob výuky umožňuje žákům využívání logického přístupu, dedukce a aplikace poznatků během všech hodin matematiky. Nadanějším žákům poté přináší možnost řešení obtížnějších úkolů a hledání více řešení. S touto metou je seznámen každý pedagogický pracovník školy. V roce 2014 - 2016 byla vyškolena i lektorka anglického jazyka a tak je nyní možné vést některé hodiny v anglickém jazyce.

Anglický jazyk je na škole veden zcela odlišně od běžných škol. Využíváme metody z Velké Británie a USA, Reading programme a mnoho dobrovolných domácích aktivit. Nepracujeme tedy pouze s učebnicí, ale s materiály určenými pro děti z UK. Lektorka jazyka se tak pokouší naplňovat i standardy pro Key Stage Objectives ve Velké Británii. Drtivá většina našich žáků je na konci páté třídy v anglickém jazyce o více jak 3-4 roky nad svými vrstevníky.

Všechny učebny jsou nadstandardně vybaveny pomůckami pro samostatné použití žáky. Během hodin tak nepracují všichni jednotným tempem, ale tempem svým vlastním. Po dokončení zadaného úkolu tak mají možnost využit doplňkových a rozšiřujících aktivit umístěných ve třídě.

Zájmové aktivity

Pro uspokojení potřeb všech žáků nabízí škola mnoho záhonových aktivit. Jedná se jak o aktivity rozvíjející rozumové a logické dovednosti žáků, tak o sportovní a výtvarné aktivity. Níže uvádím aktivity cílené pro nadané děti.

Figurková školička

Již od roku 2012 vyučujeme kroužek: Figurková školička – učíme děti myslet

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text na http://skolicka.figurka.net/)

Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevěných rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

Děti, které dokončily celou sérii cvičení z Figurové cvičebnice, mají možnost účastnit se jednorázových Figurkových akci, (tzv. Figurkových „bojovek“) na kterých již řeší opravdové šachové úlohy. První z bojovek proběhla v květnu 2016 a druhá v září 2016.

Šikovné Makovice

Pro děti, jež zajímají pokusy, fyzika a chemie máme kroužek Šikovných Makovic. V současné době máme již 4 úrovně tohoto kroužku s 5. skupinami. Děti jsou již od první třídy vedeny k používání laboratorního náčiní, vybavení a chemikálií a vedou si vědecké deníky.

Během roku pak děti vyjíždějí na exkurze.

V roce 2015 byla skupina nejstarších děti v IQ Landii v Liberci. Celodenní exkurzi získaly jako odměnu za vynikající výsledky ve vědomostní soutěži organizované právě IQ Landii.

V prosinci 2015 navštívily děti 2-5. třídy IQ park v Belfastu (Severní Irsko) W5, ve kterém se nachází i dvojče humanoida z Liberce.

V prosinci 2015 pak navštívili ostatní žáci školy laboratoře a dílny Techmania Science centra.

Pohár Vědy – Science Cup

Nejstarší skupina Šikovných Makovic se již 4. rokem účastní Poháru Vědy – Science Cup. Vždy od ledna tak žáci na kroužku Makovic, a hlavně ve svém volném čase, plní zadané úkoly z oblasti fyziky a chemie.

V roce 2015 postoupila celé skupina do celostátního mezinárodního finále a získala úžasné 5. místo.

V roce 2016 se nejstarší žáci opět dostali do celostátního mezinárodního finále a získali 3. místo.

Logická olympiáda

Každým rokem jsou žáci podporováni k participaci na Logické olympiádě. V roce 2015 jsme měli tři žáky v krajském kole (v té době byl počet žáků celé školy 34, z toho 14 byli prvňáci). Letos se na Logickou olympiádu přihlásilo již 20 dětí a registrace stále probíhají.

Kapacita školy nám bohužel neumožňuje přijímat všechny děti, které by o vzdělávání u nás měly zájem. Nadaným a zvídavým dětem z okolí však nabízíme alespoň možnost účastnit se našich mimoškolních aktivit.

Mgr. et Bc. Kateřina Paušová
lektorka AJ a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Plzni, 18. 9. 2016

» Archiv