Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Františka Formana 268/45
Ostrava, Dubina
700 30


Kontakt

+420 596 729 620
+420 775 345 369

http://www.helloskola.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
KND při MŠ Hello Teddy Ostrava
a KND při ZŠ Hello Teddy Ostrava,
které fungují při naší škole.

Hello, tady se pořád něco děje!

Gymnázium Hello

 • Kvalitní a cílená příprava na vysokou školu také díky široké nabídce volitelných předmětů.
 • Významně posílená výuka cizích jazyků a možnost volby druhého jazyka z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny.
 • Příprava na složení mezinárodních jazykových zkoušek – Cambridge Exams, certifikáty Deutsch, DELE.
 • Studijní a poznávací pobyty a exkurze nejen do zahraničí.
 • Tak jako na základní škole, tak i na gymnáziu vedeme studenty k vlastní četbě.
 • Široká nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků.
 • Účast v Logické olympiádě.

1. stupeň Základní školy Hello

 • Základní škola je moderní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy.
 • Do světa čtení vstoupí rychle a poutavým způsobem = genetická metoda čtení.
 • Psaní bude pro děti radost a ne trápení = písmo Comenia Script.
 • I matematika může být zábavná = matematika podle profesora Hejného.
 • Anglicky hravě, lehce a s dobrou výslovností = metoda Jolly Phonics.
 • Pro všechny děti individuální přístup, to není fráze, to je fakt = max. 16 dětí ve třídě!
 • Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.
 • Angličtina je pro ně daleko více než jen školním předmětem. Jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími a využívat angličtinu i v odborných předmětech.
 • Naši žáci na vlastní kůži zažívají, že při užívání cizího jazyka není problémem dělat občasné chyby, ale že mnohem větší chybou je, bát se jazyk používat.
 • Žáci kromě známek získávají i slovní hodnocení, ze kterého se dozví, v čem vynikají a kde mají přidat.
 • Žáci skládají zkoušky Cambridge Exams, které jsou důkazem jejich znalostí a pokroků v anglickém jazyce.
 • Science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je v angličtině vyučováno vybrané učivo z přírodovědy. Základní znalosti ovšem žáci získávají souběžnou výukou předmětu v českém jazyce.
 • Účast v Logické olympiádě
 • Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR.

2. stupeň Základní školy Hello

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu studentů ve třídě (max. 16) garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého.
 • Dorozumí se plynule v anglickém jazyce. Pět hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok.
 • Naučí se rychle základy druhého jazyka – španělštiny.
 • Zdravá konkurence a „dobrá společnost“. Naši třeťáci, páťáci a sedmáci ve srovnávacích testech KALIBRO opět skončili v první desetině škol.
 • Zajímavé a netradiční kroužky jako kybernetika nebo kynologie, které je obohacují a stmelují.
 • Účast v Logické olympiádě
 • Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR.

Mateřská škola Hello

 • Přátelské a rodinné prostředí.
 • Nadšení a kvalifikovaní učitelé společně s rodilými mluvčími.
 • Angličtina, která je přirozenou součástí programu.
 • Podnětná a zábavná centra aktivit dle mezinárodního programu Začít spolu.
 • Individuální přístup ke každému dítěti tak, aby se vyvíjelo a učilo vlastním tempem a stylem.
 • Pestrá paleta aktivit, sportů a zájmových aktivit.
 • Ozdravné pobyty.
 • Školní environmentální výlety.
 • Exkurze, besedy.
 • Logopedická péče.
 • Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR.
Mgr. Alena Tůmová
ředitelka školy
V Ostravě, 14. 2. 2017

» Archiv