Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 17. října 2017)

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
17.10.2017, 10:00  —  17.10.2017, 16:00
950 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit tohoto kurzu, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku (dole). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout. Vyplňte prosím obě části elektronické přihlášky: jak kontaktní údaje na Vaši MŠ, tak „hromadnou“ přihlášku, pomocí které můžete přihlásit jednu či více učitelek v rámci jediné přihlášky.

Anotace kurzu

Související odkazy

 

 

 


 Přihlašovací formulář 
Název školy, organizace, popř. jméno soukromé osoby (údaj pro fakturu)
IČO (údaj pro fakturu)
DIČ (údaj pro fakturu; uveďte prosím v případě, že jste plátcem DPH)
Úplná adresa (údaj pro fakturu)
Kontaktní osoba (jméno a příjmení)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Poznámka
 
HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA
Jméno, příjmení, titul(y)Datum narození
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. přihláška (účastník, vloženo 19.9.2017, 21:27:08)
 2. přihláška (účastník, účastník, vloženo 19.9.2017, 22:18:41)
 3. přihláška (účastník, vloženo 20.9.2017, 8:27:39)
 4. přihláška (účastník, účastník, vloženo 20.9.2017, 10:47:27)
 5. přihláška (vloženo 21.9.2017, 11:54:42)
 6. přihláška (účastník, vloženo 23.9.2017, 15:42:49)
 7. přihláška (vloženo 23.9.2017, 16:48:57)
 8. přihláška (účastník, účastník, vloženo 25.9.2017, 13:26:32)
 9. přihláška (účastník, vloženo 3.10.2017, 9:23:44)
 10. přihláška (účastník, vloženo 3.10.2017, 19:01:35)
 11. přihláška (účastník, vloženo 9.10.2017, 14:54:36)

Zpět