Projektové učení na téma vesmír a planety

Jak u nás v MŠ pracujeme s integrovanými dětmi s potenciálem MRN v jednotlivých tématech.


PROJEKTOVÉ UČENÍ PLANETY A HVĚZDNÁ SOUSTAVA

Téma Uspávání sluníčka bylo dle cílů a očekávaných výstupů ŠVP rozšířeno a upraveno do dalšího konkrétního vzdělávacího bloku s rozšířenou vzdělávací nabídkou a bylo tak nabídnuto dětem MRN i dětem s odkladem školní docházky jako členům třídy Včelky.

Téma bylo podpořeno zpočátku účastí prací, které plnili rodiče a děti v oboru hvězdná znamení a tematický projekt „moje planeta“.

Původní struktura vzdělávání třídy tak byla nucena aplikovat na nehomogenní cílovou skupinu pod vedením jednoho stálého pedagoga v době přímé vzdělávací práce.

Téma hvězdné soustavy vyústilo v megalomanský projekt, který se stal „životem“ celé třídy na několik příštích týdnů. Pozitivní reakce přicházely jak z vnímání nabízeného tématu nadanými dětmi a jejich rodiči, ale také dětmi a rodiči ostatními. Pedagogem třídy Včelky byly vytvořeny didaktické pomůcky rozvíjející jednotlivé sledované výstupy u dětí pro účely zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti (pexeso planet a vesmírných těles, skladba obrázků ze tří až 12 -ti částí, propojení vizuomotoriky, kombinatoriky a logiky (pracovní listy s vesmírnou tématikou použité na základě inspirace ze školení nadání ZŠ Hálkova 2012), strategické činnosti (interaktivní robotická hra robot constructa s alternativní obměnou podložky pro dané téma), propedeutika matematických představ, jemná motorika (kašírování planet, výroba vstupenek do hvězdárny), grafomotorické činnosti vedené na interaktivní tabuli, sluchová percepce, krátký text zpaměti (báseň „Poletíme do vesmíru“ autor pedagog třídy Bc. Hana Plachá), návštěva knihovny, práce s encyklopediemi, interaktivní prezentace na dané téma aj.

Výstupem celého tématu byla návštěva astrologa Antonína Baudyše s velmi zajímavou power-pointovou prezentací připravenou pro děti třídy Včelky s konkrétními reálnými postřehy týkajícími se života dětí, zakomponovanými do sluneční soustavy, který se stal také slavnostním kmotrem naší „Hvězdárny“. Celé téma uzavřela návštěva členů rodin jednotlivých dětí v přístupných dnech a hodinách, „prodej vstupenek do Hvězdárny“ vyráběných dětmi a společné edukační činnosti dětí s rodiči. Na základě pozvání navštívilo v tomto období naši třídu také množství dětí v doprovodu pedagogů či rodičů z ostatních tříd celého subjektu Veselé školky. Za utržené finance byla dětem zakoupena sladká odměna.

Bc. Hana Plachá

Související odkazy

15.2.2013

Projektové učení na téma planety a vesmír (MŠ Veselá školka Šumperk)
15.2.2013 Hana Plachá
Vesmírné plavidlo
Vesmírné plavidlo
Vesmírné stolní hry
Vesmírné stolní hry
Učíme se básničku
Učíme se básničku
Země v interaktivní podobě
Země v interaktivní podobě
Obydlí mimozemšťana
Obydlí mimozemšťana
vesmírný prostor výtvarně zpracován
vesmírný prostor výtvarně zpracován
Tak tohle je zmrzlinová planeta
Tak tohle je zmrzlinová planeta
Naše hvězdárna
Naše hvězdárna
Prezentace pro nás od astrologa pana Antonína Baudyše
Prezentace pro nás od astrologa pana Antonína Baudyše
Rodiče v roli dětí
Rodiče v roli dětí
Planeta Saturn
Planeta Saturn
Vyluštíme tajný vzkaz od mimozemšťana?
Vyluštíme tajný vzkaz od mimozemšťana?
V jakém jsem se narodil znamení?
V jakém jsem se narodil znamení?
Pan Baudyš kmotrem naší hvězdárny
Pan Baudyš kmotrem naší hvězdárny
S mámou ve hvězdárně
S mámou ve hvězdárně
Planeta Země?
Planeta Země?
Hvězdná matematika
Hvězdná matematika
Hvězdárna nás baví
Hvězdárna nás baví
Na zdraví, vesmíre!
Na zdraví, vesmíre!
Není to jednoduché viďte?
Není to jednoduché viďte?
táto podívej...
táto podívej...


Zpět