MERF – Mensa Education and Research Foundation

Alena Oudová, Tomáš Kubeš

Jedním z nejvýznamnějších světových zdrojů je lidská inteligence. Její rozvoj a podpora se postupně dostává do popředí světových projektů ziskových i neziskových organizací. Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (MERF) byla zřízena především proto, aby poskytovala podporu a zázemí pro výzkumné organizace, vzdělávací instituce a nadané jednotlivce, aby mohli rozvíjet své intelektuální a sociální dispozice a přispívat tak k rozvoji společnosti.


Stipendia

MERF nabízí stipendia pro vysokoškolské studenty ze všech zemí světa. Do několika programů se mohou zapojit jak členové Mensy, tak jednotlivci mimo ni. O získání stipendia rozhoduje originalita a kvalita eseje vytvořené žadatelem. Předchozí studijní výsledky, studijní obor ani finanční zázemí nejsou brány v potaz. Žádosti jsou přijímány vždy od 15. září do 15. ledna běžného roku. Počet žadatelů se v současné době pohybuje kolem čtyř až šesti tisíc. Na stipendia uvolnila MERF v letech 2009 až 2010 celkem 70 000 USD.

Ocenění

MERF každoročně uděluje několik ocenění, jejichž prostřednictvím chce vyzdvihnout výzkumné programy, inovativní projekty a významné výsledky tvůrčí činnosti.

  • Prvním z nich je „Mensa Lifetime Achievement Award“ (Cena za celoživotní zásluhy). Ta je udělována lidem, kteří svou činností a zásluhami přispěli k významnému rozvoji na poli inteligence a příbuzných oblastí.
  • „The Distinguished Teacher Award“ (Cena pro významného učitele) je určena pro učitele, profesora nebo instruktora působícího na jakémkoli stupni vzdělávacího spektra, jenž měl významným způsobem pozitivní vliv na vzdělání a následně i život některého ze členů Mensy. Mensané mohou nominovat buď sami sebe nebo osobu, kterou považují za vhodného kandidáta.
  • „The Mensa Press Award“ (Cena pro tisk) se zaměřuje na vynikající výsledky a přínos v oblasti publikační činnosti zaměřující se na lidskou inteligenci a nadání. Ideální cestou jsou články, které se pravidelně objevují v novinách a časopisech. Cílem této ceny proto je povzbudit a motivovat reportéry i vydavatele k šíření nejnovějších trendů a zpráv z těchto oblastí mezi laickou veřejnost.
  • „The International Award for Benefit to Society“ (Mezinárodní ocenění za přínos společnosti) je určena pro člověka, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. V roce 2010 jej za pomoc nadaným dětem a zejména založení Gymnázia Buďánka získala členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková; více informací o tomto tématu naleznete v časopise Mensa 3/2010 na str. 10.

Nadané děti

Ani nadané děti nejsou opomíjeny, právě naopak. MERF se snaží podporovat vzdělávání a sociální rozvoj nadaných dětí a dospívajících po celém světě. Na webu Mensa for Kids (http://www.mensaforkids.org) pravidelně naleznete nejen hry odpovídající vybrané věkové skupině, ale také další užitečné odkazy nejen pro děti. Jsou na ní totiž umisťována studijní doporučení, vzdělávací zdroje pro rodiče i učitele a pravidelně aktualizovaný blog „lišáka Maxe“, který je maskotem tohoto webu.

Celou řadu dalších ocenění a programů MERF, stejně jako konkrétní podmínky pro jednotlivé žadatele o stipendia, naleznete na http://www.mensafoundation.org.

Související odkazy

15.12.2010


Zpět