Studujeme lidské tělo

Rozšíření tématu lidského těla


Dle ŠVP je v tomto období zařazeno téma zabývající se lidským tělem. Úkolem bloku je prohloubení již získaných znalostí o lidském těle a osvojení si nových poznatků, informací a dovedností. Téma je velmi pozitivně dětmi přijímáno a reakce na nabízené činnosti v jednotlivých centrech aktivit jsou velmi kreativní. V souvislosti s podporou aktivní a živé spolupráce rodiny a školy jsou vytvářeny úkoly pro rodiče a děti, které se stávají velmi pozitivní vazbou a propojují danou tématiku školy se rodinou. Děti s potenciálem MRN jsou integrovány ve třídě dětí s odkladem školní docházky. Činnosti nabízené vzdělávací nabídky jsou tedy tvořeny s ohledem na skladbu nehomogenní skupiny vrstevníků a děti mají možnost výběru z odlišné úrovně náročnosti jednotlivých aktivit.

Související odkazy

3.3.2013

Klíčová slova: Lidské tělo

Studujeme lidské tělo (MŠ Veselá školka Šumperk)
3.3.2013 Hana Plachá
zraková analýza a syntéza třeba s trávící soustavou
zraková analýza a syntéza třeba s trávící soustavou
Studujeme lidské tělo- dýchání, frakvence tepu, pokusy se zrychlením srdeční akce
Studujeme lidské tělo- dýchání, frakvence tepu, pokusy se zrychlením srdeční akce
Matematické představy, řazení prvků, menší, větší
Matematické představy, řazení prvků, menší, větší
Jemná motorika, propojení matematických představ
Jemná motorika, propojení matematických představ
Manipulace s drobnými předměty
Manipulace s drobnými předměty
Budoucí zdravotníci nám předávají znalosti,
Budoucí zdravotníci nám předávají znalosti,
Praktické zkušenosti jeko skutečné
Praktické zkušenosti jeko skutečné
Jak si s lidským tělem poradí děti a rodiče?
Jak si s lidským tělem poradí děti a rodiče?
Anička a její model, procvičujeme forrmou her zrakovou paměť
Anička a její model, procvičujeme forrmou her zrakovou paměť
Pohybové aplikace trávící soustavy, koordinační cvičení rozvoj hrubé motoriky, rotační cviky
Pohybové aplikace trávící soustavy, koordinační cvičení rozvoj hrubé motoriky, rotační cviky
Střeva, vitamíny, enzymy, ale i látky, které je potřeba vyloučit-důraz na vyrovnání svalových dysbalancí
Střeva, vitamíny, enzymy, ale i látky, které je potřeba vyloučit-důraz na vyrovnání svalových dysbalancí
Pracovní listy s tématikou lidského těla-kostra
Pracovní listy s tématikou lidského těla-kostra
...a moje kostra? propojení číselného symbolu s počtem teček a následná kombinace s písmenem
...a moje kostra? propojení číselného symbolu s počtem teček a následná kombinace s písmenem
Zraková analýza a syntéza - obrázek z několika částí
Zraková analýza a syntéza - obrázek z několika částí
Pracovní listy s tématikou lidského těla-tělní buňky,krvinky- zraková percepce
Pracovní listy s tématikou lidského těla-tělní buňky,krvinky- zraková percepce
...znalosti, grafická dovednost a fantazie
...znalosti, grafická dovednost a fantazie


Zpět