Jak se daří Mensa gymnáziu

Marcela Fatrová

Studenti a učitelé Mensa gymnázia slaví úspěchy doma i v zahraničí. Více se dozvíte v našem článku (vychází rovněž v dubnovém čísle mensovního časopisu).


Propagační činnost

V únorovém čísle časopisu Mensa vyšly dva články s informacemi o zapojení školy do Logické olympiády a o průběhu akce Schola Pragensis – přehlídce pražských středních škol. Škola také nabídla možnost konání mensovních akcí ve svých prostorách a vyzvala členy Mensy k nabídce zajímavých osob k besedám ve škole. Do dalších čísel časopisu budeme posílat sérii článků od rodičů, studentů a učitelů na téma Proč chodím rád na Mensa gymnázium / Proč učím rád na Mensa gymnáziu. V lednovém čísle časopisu Poradce ředitele školy vyšel článek maminky našeho studenta o tom, proč její syn rád chodí na Mensa gymnázium. Tři zástupci školy se zúčastní jako přednášející 64. pracovního dne STAN-ECHA 21. 3. 2013, kde budou hovořit o specifikách školy a nadaných dětí, především po stránce psychické. Škola byla vybrána k natáčení pořadu Rub a líc, který vysílá Česká televize každé pondělí od 21:10 hodin. Pořad na téma Rub a líc nadání bude odvysílán pravděpodobně v průběhu března. Rozhovor byl veden kromě studentů a učitelů i s ředitelkou Mensa gymnázia a T. Blumensteinem. Předseda Mensy ČR Ing. Tomáš Blumenstein se v únoru také objevil v televizi po boku dalších celebrit, jako je Pavel Trávníček a Gábina Osvaldová, v zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty, kde kromě jiného propagoval i školu. Pořad je ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/213522161600007/video/. Redaktorka Českého rozhlasu Gabriela Palyová, která má na Vltavě pořad Čajovna, připravuje do jednoho z vysílání pořad o Mensa gymnáziu. Společně se zástupci ostatních řepských škol, vedení MČ Prahy 17 a dalšími neziskovými i soukromými subjekty opět připravujeme na 22. duben každoroční akci Den Země, letošním tématem akce je VODA. Neúprosně se také blíží přijímací řízení. Na dnech otevřených dveří se ve škole vystřídalo okolo 70 zájemců o studium, další chodili i v jiných dnech a nyní již ti, kteří úspěšně prošli testováním IQ, podávají přihlášky ke studiu. Kromě toho již v pololetí tohoto školního roku přestoupili do naší školy tři noví studenti, další dvě studentky zvažují přestup v těchto dnech.

Úspěchy studentů a akce pro studenty

Den Země 2012 – poznávání hornin (foto: Marcela Fatrová)

Studentka septimy Kristýna Šmídová byla doporučena a přijata k účasti na letní Deutsche Schülerakademie. Jedná se o sérii vzdělávacích kurzů z mnoha oborů v německém jazyce pro studenty z různých zemí, kterou pořádá vzdělávací společnost v Bonnu za spolupráce několika vysokých škol v Německu. Tým studentů sexty až oktávy (Nižňanský, Šmídová, Kolář, Havlík) získal 3. místo v soutěži FYKOSí Fyziklání, pořádanou MFF UK, která je zaměřena na řešení fyzikálních úloh. Proběhla zatím školní kola několika olympiád a dalších soutěží, nejlepší účastníci se utkají v průběhu března v kolech obvodních. Připravuje se školní maturitní ples studentů oktávy, který se bude konat 21. 3. 2013 v Retro Music Hall (Francouzská 75/4, Praha 2) od 19 h. Pro návštěvníky je připraven bohatý program za doprovodu pětadvacetičlenného Harmcore Jazz Bandu. Na webu školy byla zpřístupněna a je postupně doplňována elektronická verze knihovny školy, kterou do elektronické podoby zpracovává studentka školy Kristýna Šmídová, která je i pověřena její správou a půjčováním knih. Od 31. 3. do 5. 4. bude skupina cca 60 studentů s několika instruktory na lyžařském výcvikovém kurzu v Rakousku, kde si mohou vybrat výuku jízdy na lyžích nebo na snowboardu. Studenti také finišují se svými ročníkovými a seminárními pracemi, hlavně z toho důvodu, že se blíží přehlídka středoškolských odborných prací (SOČ), na které každoročně několik našich studentů slaví úspěch, včetně umístění na předních místech v celostátním kole. Během měsíce května se bude jako loni konat generální zkouška ověřování znalostí žáků 5. a 9. ročníků. Naši loňští kvartáni, kterých se toto testování týkalo, dopadli velmi dobře ve všech předmětech, věříme tedy, že i letošní deváťáci si povedou stejně dobře.

stužkování primánů na loňském maturitním plese (foto: Marcela Fatrová)

Granty a dotace

V podaném grantu EU na podporu výuky fyziky a matematiky (celková částka 3 mil.) jsme prošli prvním kolem schvalování. Výsledek by měl být znám koncem května. V rámci běžícího grantu EU na podporu výuky biologie a chemie bylo téměř dokončeno vybudování nové biologicko-chemické laboratoře. V nejbližších týdnech se chystá její slavnostní otevření za účasti studentů, rodičů, učitelů, členů rad a zřizovatele školy, vedení MČ Prahy 17 a dalších přátel školy. Kromě toho čekáme na výsledky grantů vyhlašovaných MHMP, které jsme podali na cestu do Slovinska a na akce kroužku přežití.

Mezinárodní spolupráce

Škola se zaregistrovala do projektu Comenius. Poté jsme byli osloveni školou v Turecku k účasti na jednom z jejích projektů, v němž jsou zapojeni i Řekové a Rumuni. Půjde o projekt s názvem MOTIVACE, který se bude zabývat problémy studentů ve vzdělávacím systému, např. neúspěchem, systémem zkoušení, domácích úkolů a vlivem těchto metod hodnocení na motivaci studentů. Škola také připravuje výměnný pobyt se slovinskou školou v Ormoži, v jehož rámci přijedou nejprve Slovinci do Prahy, poté se cca 30 studentů vypraví do slovinské Ormože. Kromě toho navštívíme i studenty ze škol v Kidricevu, kteří u nás byli v loňském roce.

Úspěchy učitelů školy

Naše kolegyně, vyučující českého jazyka a literatury PhDr. Veronika Riedlbauchová, v divadelních kruzích poměrně známá režisérka, sklidila v poslední době několik významných úspěchů – její divadelní projekt se dostal mezi deset vybraných projektů v rámci silně obsazené prestižní celoevropské soutěže CIRCUS NEXT, která se zabývá novým cirkusem. S tímto projektem se autorka podívá do Paříže na CIRCUS NEXT LAB dvoutýdenní uměleckou dílnu, na které spolupracuje Francie a Brazílie. Kromě toho je laureátkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu za rok 2002, kde získala hned tři ceny: celkově získala 3. cenu s tím, že první nebyla udělena, za iniciování vzniku nového melodramu na texty Fráni Šrámka dostala Cenu za uvedení novinky v oblasti melodramu a do třetice obdržela Cenu za nejlepší interpretaci melodramu 2. poloviny 20. století. Také se už 15 let profesionálně věnuje recitaci a vystupuje po celé České republice. Asi jejím největším úspěchem je účast ve finále a zisk stříbra v soutěži o nejlepší projekt v oblasti nového cirkusu Cirq d’Hivern v Barceloně v roce 2008. Tímto umístěním získala přednostní právo režírovat jiné představení Combinat de Cirq, na které čekají španělští režiséři až pět let. Náš kolega Mgr. Jan Kratochvíl zvítězil v soutěži Cena Alfréda Radoka za rok 2011 mezi 64 autory divadelních her. Drama Vladimirova děvka vyšlo již knižně (křest se konal 1. 7. 2012 v Café Na půl cesty) a nyní se jeho hra připravuje k uvedení na jevišti Švandova divadla. Premiéra bude 1. 6. 2013 a režie se ujal Dodo Gombár. Kolega Mgr. Martin Kulhánek přispěl jako spoluautor do nejnovějšího (dubnového) čísla časopisu Geografické rozhledy článkem o mezipředmětových vztazích při výuce zeměpisu. Asistent pedagoga Jiří Šulc byl nominován na ocenění „Jivínský Štefan“, které je udělováno za počin roku. Za rok 2012 bylo 147 nominací, mezi nimi i náš kolega a předseda Spolku rodáků a přátel Hořic za přednášku „Co přinesly Hořice Praze a světu“, kterou měl 22. 11. 2011 v Praze a v roce 2012 v Hořicích v knihovně (16. 2.) a v seniorklubu (5. 4.).

Související odkazy

10.3.2013


Zpět