Nový web deti.mensa.cz byl oficiálně spuštěn 9. listopadu 2012

Lenka Šnajdrová

Mensa ČR se rozhodla vytvořit webové stránky věnované speciálně nadaným dětem a jejim rodičům.


Web byl oficiálně spuštěn 9. listopadu 2012 u příležitosti konání konference Mensa pro rozvoj nadání 2012. Účastníci konference si mohli vyslechnout přednášku, jaké možnosti web nabízí klubům nadaných dětí, školám spolupracujícím s Mensou, herním klubům Mensy a NTC školkám. Cílovou skupinou webu deti.mensa.cz jsou nadané děti a jejich rodiče, zatímco redaktory webu jsou vedoucí a učitelé všech zapojených škol, školek a klubů.

Související odkazy

10.11.2012


Zpět