Fond OPPA podporuje zlepšení výuky na Mensa gymnáziu

Mária Kuková

Začátkem prázdnin byla na Mensa gymnáziu zahájena realizace projektu „Informace kolem nás“, který je podporován hlavním městem Praha v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


Z grantové podpory více než dva miliony korun hodlá škola kromě jiného zakoupit zařízení pro sběr a zpracování dat, vybavení fyzikální učebny včetně měřicích přístrojů, dále tablety, hlasovací zařízení k interaktivním tabulím, software a podobně. Mnohem důležitější je ovšem snaha pedagogů zatraktivnit a zefektivnit výuku a přitáhnout studenty k matematice, fyzice, technickým a dalším předmětům, a to především prostřednictvím jejich vlastní aktivity, propojením vyučování s praxí, posílením mezipředmětových vztahů a spoluprací s odborníky. Vedle materiální podpory získají učitelé i podporu nehmotnou ve formě odborných školení.

Do konce února 2014 by tak ve škole měly vzniknout nové výukové materiály v podobě pracovních listů pro studenty, metodických listů pro učitele a testů. Vše bude vyzkoušeno a vyhodnoceno během pilotní výuky a evaluačního šetření. Materiály a zkušenosti budou po ukončení projektu v březnu 2015 k dispozici každému, kdo o ně bude mít zájem.

Evropský sociální fond Praha & EU

Související odkazy

5.10.2013

Klíčová slova: Mensa gymnázium, Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)


Zpět