Realizace tématu počasí za pomoci abstraktních znaků a metody NTC learning

Hana Plachá

Při rozvoji tématu počasí směrem k cílenému obohacení vzdělávací nabídky u dětí mimořádně nadaných v naší MŠ jsme přistoupili k použití abstraktních znaků, které znázorňují jednotlivé podoby přírodních živlů a zaznamenávané meteorologické změny v ovzduší.  


Jednotlivé znaky a jejich grafickou podobu si děti postupně osvojily za pomoci motivačních příběhů, dramatickým ztvárněním podoby jednotlivých znaků hrou „Co ti připomíná“, napodobováním, hádáním a postupně také zapojením zajímavých strhujících záběrů přírodních živlů a práce s interaktivní tabulí. Tyto znalosti jednotlivých abstraktních symbolů byly také jednou ze součástí pravidelného Úkolu pro děti a rodiče a propojili jsme tak denní režim rodiny s aktivitami v MŠ.

Nedílnou součástí se staly pravidelné, tentokrát na počasí motivované, rotační cvičení realizované jak ve třídě, tak při pobytu venku. Vynikajícím prvkem při pohybových činnostech vedoucím především ke zpevnění vnitřního tonusu těla s propojením techniky Core tréninku, rovnovážných a silových cvičení byly manipulace a technicky zpracovaná rovnovážná cvičení na koordinaci těla za pomoci overballu. Tyto cviky pod denním vedením pedagoga postupně učí děti navázání kontaktu s míčem, celkové harmonii při pohybu a již během dvou týdnů jsme zaznamenávali neuvěřitelné výsledky v oblasti koordinace, soustředění a využití vnitřní síly „středu těla“ u většiny dětí.

Stavba naší vlastní meteorologické stanice byla pro skupinu dětí výstupním článkem celého tématu, její sledování přímo z vesmíru. Následovala také pravidelná návštěva zajímavé osobnosti - meteorologa, kterou jsme společně podpořili fascinující návštěvou ve skutečné meteorologické stanici s vysvětlením všech odborných výrazů a funkcí jednotlivých zařízení pracovníkem obsluhujícím toto zařízení.

Pracovní listy s tematikou sudoku, pexeso, grafomotorické činnosti rozvíjející uvolnění velkých kloubů - kresba do písku, na interaktivní tabuli - všechny tyto činnosti byly dětmi neustále komentovány a ve skupinách, ve dvojicích a právě tento moment byl velmi přínosný a důležitý v pozitivní socializaci a podpory pozitivního klimatu ve třídě. Možná bude znít tato věta poněkud zvláštně, ale považuji ji za velmi důležitou. Ony abstraktní znaky, „nové informace“, zájem dětí se něco dozvědět a uchvátit svými znalostmi druhého, či jej vtáhnout do víru dění a zkusit ho to také naučit, právě to nám v obtížném období velmi pomohlo propojit kolektiv vrstevníků a eliminovat výchovné problémy ve třídě. Proto se i nadále snažíme najít cestu k dalším, novým tematicky laděným „abstraktním pomocníkům“.

Bc. Hana Plachá

Související odkazy

14.1.2014

Téma počasí v propojení s NTC learning (MŠ Veselá školka Šumperk)
14.1.2014 Hana Plachá
....aaaa tak tohle by děti vidět neměly, řešení sudoku
....aaaa tak tohle by děti vidět neměly, řešení sudoku
odtud jsme čerpali......abstraktní znaky počasí pro naše účely
odtud jsme čerpali......abstraktní znaky počasí pro naše účely
vzorek......
vzorek......
počasí kam se podíváš aneb rozvíjíme schopnost prvopočátečního psaní, uvolňujeme velké klouby
počasí kam se podíváš aneb rozvíjíme schopnost prvopočátečního psaní, uvolňujeme velké klouby
trénujeme paměť, soutěžíme a tvoříme měkkou stopu aniž by to byla velká práce
trénujeme paměť, soutěžíme a tvoříme měkkou stopu aniž by to byla velká práce
propojení a střídání denních aktivit ......takhle to děti velmi baví
propojení a střídání denních aktivit ......takhle to děti velmi baví
a je to vidět
a je to vidět
například pexeso
například pexeso
vysvětlení pro jedince, kteří ovládají čtení, pro rodiče apod...
vysvětlení pro jedince, kteří ovládají čtení, pro rodiče apod...
jednotlivé molekuly vzduchu se nesmí potkat v atmosféře, jinak způsobí změnu počasí...
jednotlivé molekuly vzduchu se nesmí potkat v atmosféře, jinak způsobí změnu počasí...
pozor děti a teď to zkusíme podle síly větru měnit postavení- důležitá je spolupráce a vnímání jeden druhého
pozor děti a teď to zkusíme podle síly větru měnit postavení- důležitá je spolupráce a vnímání jeden druhého
něco jako puzzle... analýza a syntéza zraková
něco jako puzzle... analýza a syntéza zraková
pamatuješ? a kolik znaků zvládneš zakreslit...opět směrem k rozvoji grafomotoriky
pamatuješ? a kolik znaků zvládneš zakreslit...opět směrem k rozvoji grafomotoriky
jemná motoika nerozlučně do mateřské školy patří, tudíž nasypeme na mraky barevné písky a hned je ateliér zábavnější
jemná motoika nerozlučně do mateřské školy patří, tudíž nasypeme na mraky barevné písky a hned je ateliér zábavnější
a pexeso trochu jinak
a pexeso trochu jinak
"písemka" jako ve škole....no nebo raději diktát? Tento by byl na jedničku
"písemka" jako ve škole....no nebo raději diktát? Tento by byl na jedničku
zapište si děti samy, kdo vyhrává v pexesu
zapište si děti samy, kdo vyhrává v pexesu
a takhle jsme si v ateliéru vedli...jaké bylo počasí?
a takhle jsme si v ateliéru vedli...jaké bylo počasí?
mami, tati, já píšu?
mami, tati, já píšu?
motorické činnosti, práce s míčky, akomodace oční čočky
motorické činnosti, práce s míčky, akomodace oční čočky
rotace a upevnění znalosti pravolevé orientace
rotace a upevnění znalosti pravolevé orientace
motivační obměny her dle barev....
motivační obměny her dle barev....
skupinové činnosti za účelem rozvoje motoriky, použití rotačních cviků motivovaných na odlišné mraky
skupinové činnosti za účelem rozvoje motoriky, použití rotačních cviků motivovaných na odlišné mraky
logopedie, dechová cvičení, motorika mluvidel motivované dle síly větru
logopedie, dechová cvičení, motorika mluvidel motivované dle síly větru
tvorba vlastních zajímavých časopisů a knih v centru aktivit "Knihy a písmena"
tvorba vlastních zajímavých časopisů a knih v centru aktivit "Knihy a písmena"
směrovost, prostorová orientace, orientace na ploše pomocí kostek ...tak kde? nahoře nebo vlevo?
směrovost, prostorová orientace, orientace na ploše pomocí kostek ...tak kde? nahoře nebo vlevo?
duha?
duha?
krátký text zpaměti? za pomoci míčů, pohybových aplikací a motivace na situace na obloze provázené příběhe...velmi snadná věc pro naše děti
krátký text zpaměti? za pomoci míčů, pohybových aplikací a motivace na situace na obloze provázené příběhe...velmi snadná věc pro naše děti


Zpět