Projekt Edison na Mensa gymnáziu – skvělá zkušenost, zážitky a poznání

Marcela Fatrová

V posledním týdnu výuky před vánočními prázdninami se v hodinách mluvilo téměř výhradně anglicky. Důvodem byla výuka vedená stážisty ze šesti cizích zemí (Nový Zéland, Rumunsko, Indie, Brazílie, Vietnam a Guatemala).


Stážisté byli vysokoškolští studenti z těchto zemí, kteří přijeli do Čech na zkušenou. Pobyty zahraničních VŠ studentů zajišťuje mezinárodní organizace AIESEC v rámci projektu Edison. Přestože jsme byli již šestou školou, kterou naši stážisté jako tým v Čechách navštívili, neopouštěl je elán a dobrá nálada. Studenty rozproudili hned první den ráno, když jim při úvodním seznámení předvedli své národních tance. Když ovšem naše kvinta uviděla, že jedním z tanců je novozélandský tanec haka, zvedli se a předvedli ho v plné parádě, neboť s ním excelovali při oslavě 20. výročí založení školy. To pak Maggie z Nového Zélandu koukala! Další výuka byla neméně zajímavá – hrály se různé hry, tančilo se, probíhaly prezentace a diskuse na zajímavá témata, pouštěly se snímky z produkce místní kinematografie, jedno odpoledne bylo věnováno procházce po Praze s výkladem a jedno odpoledne hraní deskových her se stážisty. Naši studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací o všech šesti zemích a stážisté byli zase mile překvapeni rozsahem vědomostí našich studentů, jejich zájmem a úrovní znalosti anglického jazyka i v nejnižších ročnících.

Myslíme, že tento projekt byl pro studenty přínosem, a plánujeme jej někdy v budoucnu rozhodně zopakovat.

stážisté se mnou a zástupkyní školy a zástupkyní společnosti AIESEC (foto: archiv školy)

Související odkazy

14.2.2015


Zpět