Matematika podle Hejného metody: videozáznam z listopadové přednášky prof. Hejného

Lenka Šnajdrová

Zajímáte se o výuku matematiky podle Hejného metody? Pak Vás možná zaujme záznam z přednášky pana profesora Hejného, který se tomuto tématu věnoval na listopadové konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ v Prostějově. Navíc se stále ještě můžete hlásit na březnovou konferenci, kde pan profesor rovněž vystoupí a volně naváže na svou listopadovou přednášku.


prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (*23. 5. 1936 v Martině, Slovensko) je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1959) působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě, od roku 1992 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vychoval čtyři doktorandy, nespočet diplomantů. Vzdělal a ovlivnil stovky učitelů, koncipoval přípravu budoucích učitelů. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky.

Prof. Hejný přijal pozvání na konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“, která se konala v listopadu 2014 v Prostějově. Přinášíme Vám videozáznam přednášky, která se z celého konferenčního programu setkala s největším ohlasem a byla po zásluze odměněna několikaminutovým potleskem.

 

Pan profesor je pozván jako hlavní přednášející na jarní konferenci Mensa pro rozvoj nadání, která se bude konat ve dnech 24.-25. března 2015 v Praze. Uzávěrka přihlášek na konferenci je již 18. března 2015.

Související odkazy

5.3.2015


Zpět