Staňte se partnerskou školou Qiida – patrona nadaných žáků

Miriam Janyšková

Chcete se podílet na rozvoji intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním? Vnímáte podporu jejich vzdělávání jako jednu z priorit vaší školy? Považujete za důležité je podpořit nejen v oblastech, ve kterých vynikají, ale i tam, kde se jim nedaří?


Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence rozumově nadaných dětí. Qiidem vytvořený unikátní model vzdělávání a výchovy MiND umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Stojí na 5 pilířích (identifikace, kognitivní a sociálně-emoční výuka žáků, vzdělávání učitelů, práce s rodiči, propojování a sdílení) - je jedinečný právě komplexností pohledu na danou problematiku.

K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v této oblasti.

Partnerskou mentorskou školou je ZŠ nám. Curieových a první partnerskou školou se stala ZŠ Černošice (na této škole bude od září 2015 v 1. ročnících zahájena výuka podle uceleného vzdělávacího modelu Qiido).

Pro školní rok 2016/2017 právě nyní vypisujeme výběrové řízení. Detailní výběrová kritéria včetně přínosu pro vaši školu najdete v přiloženém PDF souboru.

V případě zájmu se hlaste mailem na info@qiido.cz do 31.5.2015.

Ing. Miriam Janyšková, MBA
zakladatelka a předsedkyně správní rady
nadačního fondu Qiido

Související odkazy

14.4.2015


Zpět