Výchova prožitkem na Mensa gymnáziu

Martin Kalivoda

Pracuji již sedm let na Mensa gymnáziu, o.p.s., jako učitel TV a AJ. Naši studenti jsou díky svému nadání v mnoha ohledech specifičtí, což si žádá speciální přístup, péči i originální a promyšlenou náplň kurzů. Naše škola se snaží dětem nabídnout nadstandardní možnosti vzdělávání v mnoha oblastech. Bylo by hrubou chybou zážitky jako součást kognitivního procesu přehlížet!


Co je to výchova prožitkem?

Je to pedagogická metoda, která využívá prožitek jako prostředek výchovy a vzdělávání. Prožitek vyvolává silnější emoce a dává tak lepší podnět k zapamatování si dané zkušenosti. Danou dílčí zkušenost se následně snažíme zapojit do širšího celku zkušeností, které vedou k jednotnému cíli, informaci či zážitku, který chceme studentům předat.

Kdy výchovu prožitkem aplikovat?

V situacích, kdy je potřeba vytvořit nové či opravit staré vazby v třídním kolektivu, navzájem mezi studenty nebo i ročníky. Sociální interakce bývá pro nadané děti někdy velice náročná. Studenti bývají silní introverti, mají poruchy učení a pozornosti a bývá pro ně těžší vytvořit si vazby se spolužáky. Výchova prožitkem pomáhá nasměrovat sociální skupinu k lepší spolupráci a vytváří silnější vazby mezi jednotlivými účastníky daných kurzů. Společné zážitky je pak svazují příjemným poutem vzpomínek na neortodoxní činnosti a hry, které měli možnost prožít.

Jaký je reálný přínos výchovy prožitkem?

Každý kurz je jedinečný a šitý na míru třídě nebo skupině účastnících se studentů. Nejjednodušší příklad je tzv. „prima seznamka“ – adaptační kurz pro studenty primy, kteří nově nastoupili na naše gymnázium. Kurz je 5denní, koná se druhý týden v září a účastní se ho studenti zároveň s pedagogy (třídní učitel, výchovná poradkyně a expert na výchovu prožitkem). Většina studentů se navzájem nezná, neznají svého třídního učitele ani nové středoškolské prostředí a nároky. Studenti se nejen spřátelí, vytvoří si nové vazby, seznámí se s ideou a duchem naší školy, ale získají i vzácné rady o správných metodách učení, psychohygieny apod. Pedagogové mají za úkol si tu vytvořit obrázek o celé třídě i individualitách. Dokáží pak díky tomu usměrňovat působení dominantních jedinců na třídu, aby nedošlo k formování kolektivu špatným směrem.

Přínosy kurzu

• Třídní učitel získá jedinečnou možnost seznámit se se svou třídou a nezřídka se účastní mnoha her, aby se dokázal sžít se svým novým kolektivem a aby studenti viděli i jeho lidskou tvář.

• Výchovná poradkyně může již nyní a dobře vytipovat komplikovanější jedince, kteří budou vyžadovat zvýšenou individuální péči kvůli svým specifikům. Zaměřuje se spíše na jedince a na jejich adaptaci ve skupině.

• Pozornost experta na výchovu prožitkem se zaměřuje na skupinu jako celek, na tvorbu a alternování adekvátních her, abychom co nejlépe dokázali posbírat potřebné informace o funkčnosti nové třídy, zjistili pozitiva i negativa a vytipovali její potenciál individuální i kolektivní.

Příklady úspěšných kurzů

Třídní teambuilding (nyní kvinta)

Celý nápad promyšlenějšího a funkčního systému výchovy prožitkem jsme začali aplikovat na třídě kvinta, kterou vedu jako třídní učitel od primy a kde jsem se snažil řešit většinu problémů ve třídě a třídním kolektivu na kurzech. Každoročně začátkem října jezdíme na stejné místo, kde probíhá 4denní teambuilding vždy zaměřený na jiný cíl. První rok – hry na seznámení a vytvoření nových vazeb. Druhý rok se kurz zaměřil na vytipování dominantních jedinců ve třídě a jejich vliv na kolektiv, třetí rok jsme se prali s kooperací třídy jako jedné skupiny, čtvrtý rok byl o stmelování kolektivu a ověřování jeho funkčnosti a letos byl teambuilding zaměřen na znovupoznávání a překonávání sebe sama. Celý teambuilding probíhá formou zábavných her, pohybových aktivit a povídání a řídí se heslem: „Nejdůležitější je umět si to udělat hezké!“ Tohle vtipné heslo se přišilo na outdoorové kurzy už před pěti lety a je mnohem hlubší, než se na první pohled zdá.

Výšlap na Sněžku

Je to originální akce probíhající přes noc v budově naší školy, většinou začátkem listopadu. Studenti se zařadí do různých kategorií a běhají se zátěží či bez ní po schodech opakovaně nahoru a dolů, dokud nepřekonají převýšení 1 602 m. Během večera studentům znepříjemňujeme výšlap různými zákeřnostmi, které mohou potkat běžného turistu na horách: špatné počasí, strmý terén, hustý porost, opilý německý turista apod. Jak nepříjemné situace uměle vytváříme v budově školy, si asi dokážete představit. Studenti mají v nejvyšším patře školy nachystanou občerstvovací stanici s hojným množstvím jídla a pití, aby si to v průběhu večera při úmorné fyzické dřině dokázali udělat hezké.

Elitní víkend

Pečlivě vybraným studentům z celé školy osobně předám dopis s pozvánkou na tzv. „elitní víkend“. Studenty vybírám podle specifického klíče. Vybírám jedince napříč ročníky gymnázia, kteří společně nepříliš často komunikují a mají charakteristické povahové rysy, které v dané skupině mezi sebou ne vždy korelují. Studenti si navzájem předem nesmí říci o účasti a na místo se přepravují ve dvou skupinách, které o sobě navzájem netuší. Nastává prodloužený víkend plný her a akcí, kde tyhle na první pohled extrémně odlišné jedince různého věku a povah naučím spolupracovat a vytvoří tak partu, která přetrvává i následující roky na škole.

Samozřejmě do našeho repertoáru akcí patří i lyžařské výcvikové kurzy (tuzemské i zahraniční), víkend výzvových aktivit, kondiční soustředění, vodácký výcvikový kurz na klidné i divoké vodě, školní puťáky, winter/summer survival, teambuilding pro pedagogy apod.

Plány do budoucna

Na poslední radě Mensy bylo schváleno založení sportovního klubu Mensy ČR, další schválení nyní prochází mašinérií úřadů. Rozhodli jsme se investovat energii a naše znalosti i nad rámec Mensa gymnázia a nabídnout tímto projektem celé členské základně Mensy ČR, stejně jako Dětské Mense příležitost účastnit se podobných kurzů. Máme široký záběr a zkušenosti s mnoha rozličnými akcemi od klasických teambuildingů až po adrenalinové zážitky, survival a další akce outdoorového charakteru. Vy jako účastníci potřebujete jen čas (prodloužený víkend – min. 3 dny) a náladu (někdy i odvahu) si to udělat hezké!

Přeji Vám hezký začátek léta. Sportu a aktivitám v přírodě třikrát zdar!

Související odkazy

15.5.2015

Klíčová slova: výchova prožitkem, Mensa gymnázium

Výchova prožitkem na Mensa gymnáziu
15.5.2015
foto: Aleš Presl
foto: Aleš Presl
foto: Helena Kunertová
foto: Helena Kunertová
foto: Adam Zeisek
foto: Adam Zeisek


Zpět