Tablety lákají, ale ke zlepšení výuky nestačí

Mária Navarová

Začátkem prázdnin byla na Mensa gymnáziu zahájena realizace projektu „Informace kolem nás“, který je podporován hlavním městem Praha v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


 „Jak hodnotíte přínos nových výukových materiálů, hlasovacích zařízení, měřicí techniky, fyzikálních pomůcek, tabletů a odborné literatury ke zlepšení úrovně výuky?“ zeptali jsme se všech studentů vyššího stupně a učitelů Mensa gymnázia, podpořených v rámci projektu OPPA „Informace kolem nás“, financovaného Evropským sociálním fondem a Magistrátem hlavního města Praha. A výsledek? Studenti i učitelé se shodli na tom, že ačkoliv všechny zmíněné položky hodnotí kladně, nejnižší skóre získaly tablety. V názorech na to, co k zlepšení úrovně pomáhá naopak nejvíc, se ale studenti a učitelé navzájem výrazně liší: studentům se nejvíc líbily fyzikální pomůcky a měřicí technika, pedagogům zase odborná literatura. Ta ale u studentů získala druhé nejnižší skóre.

Projekt „Informace kolem nás“ probíhal na Mensa gymnáziu, o. p. s., od července 2013 do března 2015. Jeho cílem bylo především zvýšení kvality výuky technických předmětů prostřednictvím inovace forem a metod vyučování. Pomoci k tomu měla jednak zakoupená technika (hlasovací zařízení, fyzikální pomůcky, měřicí technika a tablety) a literatura, jednak nově vzniklé výukové materiály propojující jak předměty navzájem, tak učivo s reálným životem. Mezi školní pomůcky nám tak kromě těch, které ze škol zná většina čtenářů, přibyly např. bezkontaktní teploměr, senzor EKG a detektor radioaktivního záření. Téměř v každém předmětu dostali studenti možnost interaktivně se zapojit do výuky prostřednictvím hlasovacích zařízení. Finanční gramotnosti se zase studenti mohli učit prostřednictvím materiálu „Městečko Buďánkovo aneb Malá hra na život“, kde si prožili fiktivní životy a vyzkoušeli vydělávání peněz, důchodové spoření i krach systému. Při hledání souvislostí jsme narazili např. na to, co společného mají hlasitost hudby, kyselost nápoje, clona fotoaparátu a počet lidí veslujících na jedné lodi.

Výsledky testování firmou Scio potvrdily, že průměrná úroveň vědomostí a dovedností studentů v oblastech informační a finanční gramotnosti a klíčových kompetencí se zvýšila.

Informací kolem nás je mnoho a náš projekt ani zdaleka nepokrývá všechny oblasti, ve kterých lze na školách něco zlepšovat. Přesto ale doufáme, že můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se žáci v oceánu informací netopili a uměli si z něj kriticky vybírat. Všechny materiály vytvořené v rámci projektu jsou všem zájemcům zdarma k dispozici na stránkách školy.

foto: Mária Navarová

Evropský sociální fond Praha & EU

Související odkazy

7.8.2015

Klíčová slova: Mensa gymnázium, Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)


Zpět