Díky projektu Univerzity odjede na podzim studovat na nejlepší univerzity světa 52 studentů z ČR

Jitka Tkadlecová

V rámci projektu Univerzity poskytuje finanční granty rodinná nadace manželů Kellnerových, Nadace The Kellner Family Foundation, již od roku 2009. V akademickém roce 2015/2016 obdrží 52 studentů stipendium v celkové výši okolo 10 mil. Kč. Nadace přijala do stipendijního programu 12 nových studentů, 40 stipendistů bude pokračovat ve studiích, která započali vloni nebo v předchozích letech.


S podporou projektu Univerzity mohou získat kvalitní vzdělání studenti, kteří dosahují výborných akademických výsledků, ale jejich sociální zázemí jim neumožňuje naplnit jejich studijní potenciál. Nejčastějším místem studia bude, stejně jako v předchozích letech, Velká Británie, dále to jsou USA, Česká republika, Nizozemí a Německo.

„O stipendium z projektu Univerzity požádalo letos 146 českých studentů. Vážíme si zájmu i odvahy studentů odcestovat do zahraničí a postavit se na vlastní nohy. Velkou radost máme také z úspěšných absolventů, kteří již svá studia dokončili a patří mezi žádané absolventy u zaměstnavatelů v České republice i v zahraničí,“ uvádí PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation.

Stipendisté projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation budou získávat znalosti nejčastěji v oborech humanitních a společenských věd, přírodních věd a v matematických oborech.

Nejvíce stipendistů pochází v letošním roce z Prahy (13 studentů), Středočeského a Moravskoslezského kraje (po 8 studentech). V krajích Vysočina, Zlínském a Olomouckém získali stipendia 4 studenti, v Jihomoravském a Karlovarském kraji 3 studenti, v Jihočeském 2 studenti a v krajích Plzeňském a Ústeckém po jednom studentovi. Jeden student pochází ze Somálska.

stipendisté projektu Univerzity v akademickém roce 2015/2016 (kliknutím obrázek zvětšíte) přehled univerzit, kde studují stipendisté projektu Univerzity v akademickém rozce 2015/2016 (kliknutím obrázek zvětšíte)
Stipendisté projektu Univerzity
v akademickém roce 2015/2016
(kliknutím obrázek zvětšíte).
Přehled univerzit, kde studují stipendisté projektu Univerzity
v akademickém roce 2015/2016
(kliknutím obrázek zvětšíte).

 

O projektu Univerzity

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě nadace do konce května každého roku. Žádost obsahuje dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Související odkazy

1.10.2015


Zpět