Finanční granty na univerzitní studium

Jitka Tkadlecová

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům zaplatit náklady spojené se studiem především na zahraničních univerzitách. Žádosti o podporu z projektu Univerzity ve školním roce 2016–2017 je třeba odevzdat do 31. května 2016.


Projekt Univerzity je pro české studenty, kteří chtějí studovat na prestižních zahraničních a českých univerzitách převážně v programech Undergraduate Study. Žadatelé o příspěvek od nadace musí dosahovat výborné studijní výsledky a zároveň prokázat, že složité sociální zázemí by pro ně mohlo být překážkou pro absolvování univerzitního studia.

O příspěvek z projektu Univerzity je potřeba požádat Nadaci The Kellner Family Foundation písemně. Prvním krokem je odeslání vyplněného elektronického formuláře na webu nadace. Druhým krokem je zaslání písemné žádosti o nadační příspěvek včetně všech požadovaných příloh na adresu nadace:

Nadace The Kellner Family Foundation
Evropská 2690/17
P. O. Box 177
160 41 Praha 6

Každá žádost musí obsahovat odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku, potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách, doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.), doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.) a vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov. Důležitou součástí je také vlastní finanční rozpočet, kde student popíše, jak vysoký příspěvek potřebuje a co všechno dokáže hradit z vlastních zdrojů.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení odborné komise. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru. Nadace podporuje studenty rozličných oborů, jejichž výsledky odpovídají ambici studovat na vybrané univerzitě. Při výběru hodnotí také plány žadatele do budoucna a rovněž hodnotí jeho dobrovolnickou činnost, třeba práci pro charitativní organizace nebo pomoc těm, kteří to potřebují.

studijní obory stipendistů projektu Univerzity: akademický rok 2015/2016

Studijní obory stipendistů projektu Univerzity: akademický rok 2015/2016

Související odkazy

2.4.2016


Zpět