Anglická verze webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová

Ve srovnání s prakticky všemi ostatními národními Mensami vyvíjí Mensa ČR neobvykle velké množství aktivit pro rozvoj nadání u dětí a mládeže, pořádá vzdělávací akce pro učitele i rodiče a v neposlední řadě každoročně organizuje Logickou olympiádu, do které se na podzim mohou zapojit děti a mládež z celé České republiky.


O všech těchto činnostech a o řadě dalších aktivit pro členy Dětské Mensy i pro širokou veřejnost již od roku 2012 informuje web http://deti.mensa.cz. Neobvykle široký záběr aktivit již mnohokrát zaujal účastníky mezinárodních mensovních akcí, jako je zejm. European Mensas Annual Gathering (EMAG), a byl také prezentován na jednání International Board of Directors (IBD) či na setkání americké Mensy (American Mensa’s Annual Gathering). Od letoška budou moci čeští mensané na mezinárodních akcích odkazovat na anglickou verzi webu Dětské Mensy, která informuje zájemce o nejdůležitějších aktivitách Mensy ČR pro (nejen) nadané děti, jejich rodiče a učitele. Přepínač mezi českou a anglickou jazykovou verzí se nachází v levé horním části webu. Navštivte i Vy stránku http://deti.mensa.cz/index-en.php a přesvědčte se sami, že česká Mensa může být právem hrdá na vše, co zapálení dobrovolníci z řad mensanů dělají pro rozvoj nadání v České republice. Máte-li přátele v zahraničí, kteří se o tuto problematiku zajímají, budeme rádi, když jim odkaz na anglickou verzi webu Dětské Mensy pošlete.

Související odkazy

9.5.2016

Anglická verze webu deti.mensa.cz
9.5.2016 Lenka Šnajdrová
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 9. 5. 2016)
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 9. 5. 2016)
vybrané aktuality v angličtině (stav k 9. 5. 2016)
vybrané aktuality v angličtině (stav k 9. 5. 2016)
vybrané reportáže z proběhlých událostí v angličtině (stav k 9. 5. 2016)
vybrané reportáže z proběhlých událostí v angličtině (stav k 9. 5. 2016)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 9. 5. 2016)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 9. 5. 2016)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 9. 5. 2016)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 9. 5. 2016)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 9. 5. 2016)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 9. 5. 2016)
síť herních klubů Mensy je relativně řídká (stav k 9. 5. 2016)
síť herních klubů Mensy je relativně řídká (stav k 9. 5. 2016)
stručná historie Logické olympiády v angličtině (stav k 9. 5. 2016)
stručná historie Logické olympiády v angličtině (stav k 9. 5. 2016)


Zpět