Kolumbova cesta

Ivana Křenková

V rámci rozšířené vzdělávací nabídky pro integrované děti s potenciálem MRN jsme jako další projektové učení zvolili poznávání Ameriky s názvem „Kolumbova cesta.“ Hlavním cílem projektu byla práce s abstraktními pojmy a symboly (vlajky států Ameriky), poznávání vzdáleného světa, jeho života, přírody, zvířat a lidí.


Východiskem je rozvoj schopností dětí projevovat se autenticky, přijímat základní hodnoty uznávané v daném společenství, snažit se o pochopení, že jsou lidé různí, proč žijí na určitém místě a jakým způsobem. Vědět, že svět není jen místo, kde žijeme, ale také daleko za hranicemi Česka. Snahou projektu bylo vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností i nahlédnout do minulosti na základě her a metod prožitkového učení.

Motivací celého projektu byla Kolumbova výprava, při které objevil Ameriku. Děti se dověděly, že původními obyvateli Ameriky jsou Indiáni a tím to všechno začalo. Přinesly si bílá trika, která si nazdobily bramborovými tiskátky a barvami na textil. Potom si vyrobily papírové čelenky, na které jsme jim během celého projektu přidávali péra za splněné úkoly. Pro praktické seznámení s americkým kontinentem si děti nakreslily na velký formát mapu Ameriky, kam zakreslovaly a přilepovaly všechny nové poznatky (vlajky států, řeky, města, symboly, zvířata, atd.) Navštívili jsme knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila povídání na téma Děti světa. Vypůjčili jsme si encyklopedie, knihy a časopisy k tématu a děti se učily vyhledávat informace, pracovaly se slovy a písmeny. Skládaly indiánské puzzle, učily se indiánské písničky a básničky. Děti si vyrobily velký třídní totem z papírových krabic a barevného papíru, bubínky z krabiček od sýru, indiánské týpí, šperky, oštěpy, ohniště a tím se postupně připravovaly na indiánský karneval. V den karnevalu si děti vymyslely jméno celého kmene (Kmen včelích žihadel) a také jednotlivá jména indiánů, kterými si podepsaly svoje čelenky. Karneval probíhal celé dopoledne, děti tancovaly, přeskakovaly ohniště a plnily spoustu připravených úkolů (po stopách bizona, indiánská střelnice, indiánská kosmetika, krocení mustanga, aj.) K výuce při projektu děti využívaly moderní technické pomůcky jako detektor kovu při hledání zlata, detektor deště apod. Děti si také napekly indiánské tyčinky z listového těsta sypané indiánským kořením a lněným semínkem. V době trvání projektu jsme pozvali také rodiče na indiánské tvoření, kde si společně s dětmi vyrobili indiánské šperky z fima a také lapače snů a zlých duchů. Během projektu děti nosily do školky totemy, které vyrobily doma s rodiči. Protože totemy byly moc pěkné, rozhodly jsme se po skončení projektu uspořádat výstavu všech indiánských výrobků a totemů ve zdejší knihovně Sever, kde mohli výrobky obdivovat všichni návštěvníci knihovny.

Ivana Křenková
učitelka MŠ Veselá školka, Prievidzská 1
V Šumperku, 26. 4. 2016

Související odkazy

26.4.2016

Kolumbova cesta (MŠ Veselá školka Šumperk)
21.9.2016 Ivana Křenková
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta
Kolumbova cesta


Zpět