Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti

Lenka Šnajdrová

Letos na podzim vyšla v nakladatelství Grada poměrně unikátní publikace na českém trhu, která srozumitelně popisuje problémy, se kterými se v každodenním životě musí potýkat nejen nadané děti, ale také nadaní dospělí. Knihu „Život s vysokou inteligencí“, s podtitulem „Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti“ napsala Monika Stehlíková, která má s touto problematikou dlouholeté osobní zkušenosti.


Knihu ocení všichni, kdo dnes a denně musí čelit „typickým“ problémům nadaných lidí, ať už se to týká dětí nebo dospělých. Autorka zasvěceně popisuje problematiku, kterou z vlastní zkušenosti velmi dobře znají přibližně 2 % lidí v populaci. Srozumitelnou formou vysvětluje terminologii používanou v odborné literatuře, upozorňuje na nejnovější poznatky o odlišném fungování mozku u nadaných jedinců a vyzdvihuje typické rysy osobnosti nadaných. Samostatné kapitoly jsou věnovány nadaným dětem na začátku školní docházky, nadaným dospívajícím a nadaným dospělým. Závěrečná kapitola obsahuje řadu doporučení a rad, jak se může nadaný člověk se svou odlišností vyrovnat, přijmout sebe samého a zejména využít svého neobyčejného daru nejen ve svůj prospěch, ale také ve prospěch celé naší společnosti.

Více o knize se dozvíte v článku Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti (odkaz vede do sekce Knihy, doporučená literatura).

Můžete si také pustit některý z rozhovorů s autorkou knihy:

Související odkazy

21.11.2016


Zpět