Transformace Dětské Mensy

Václav Fořtík

Ke konci roku 2009 ukončila formálně svou činnost Dětská Mensa jako SIG, osoby mladší 14 let již budou samy určovat, do kterého z vícero nástupnických SIGů budou náležet. Důvodem k ukončení bylo rozšiřující se pole aktivit pro nadané děti (hlavně Logická olympiáda) a potřeba oddělit a zprůhlednit financování jednotlivých projektů.


Uvidíme, zda nové uspořádání přinese kýžený efekt a profit. Z hlediska činnosti Mensy se aktivitami pro děti a mládež aktivně zabývají: SFK Terminus, SIG PARENT, SIG Kluby nadaných dětí j. Morava, SIG Kluby nadaných dětí s. Morava, SIG Logická olympiáda, SIG Centrum nadání, Turkovci a „neoficiální dramatický SIG“ Lucky Karenové.

Od doby ustavení původní podoby Dětské Mensy se nám povedlo mnoho věcí:

  • Pomohli jsme spolu s Honzou Vodičkou z NIDM MŠMT založit více než 200 klubů deskových her. Každoročně stále zakládáme (dle finančních možností) kolem 20 klubů.
  • Od roku 2002 realizujeme velmi úspěšné pobytové i městské letní campy pro děti a mládež zaměřené na rozvoj intelektových schopností (V. F., Honza Vodička, Lucka Lukačovičová). I v roce 2010 se uskuteční několik campů.
  • Na konci ledna předáme na Pragoconu 2010 již počtrnácté diplomy vítězům literární soutěže pro mladé autory O cenu barda Marigolda. Během 14 ročníků do soutěže přispělo několik set mladých autorů, jejichž několik desítek prací bylo otištěno ve sbornících sestavovaných ze soutěžních prací.
  • Během posledních 5 let jsme navázali hlubší spolupráci s více než 20 školami a dalších zhruba 30 má o tuto spolupráci zájem. Osobně nebo i materiálně jsme podpořili vznik několika klubů nadaných dětí v Brně, Domažlicích, Sokolově, Olomouci a Zlíně. Několik dalších takových klubů je ve fázi zrodu. Školám jsme schopni pomoci dodáním výuku obohacujících materiálů, proškolením pedagogického sboru či předáním zkušeností z jiných škol. Jsme schopni se školami jít jako partneři i do větších projektů.

V podstatě veškerou činnost jsme realizovali z financí sehnaných vlastní iniciativou (zde patří jednoznačný dík Honzovi Vodičkovi, který se na získávání financí z grantů podílel). Z prostředků Mensy nešly téměř žádné dotace, ba naopak – z financí z vnějších zdrojů, které jsme sehnali, se realizovalo hodně aktivit Mensy.

V tuto chvíli se vedení Dětské Mensy transformovalo do Rady pro Dětskou Mensu – rada již nezaštiťuje dětské členy, ale aktivity pro děti a mládež. Bude tedy disponovat určitým rozpočtem a pokud kdokoli z členů Mensy nebo i osob kolem Mensy přijde s nějakou aktivitou, členové Rady pro Dětskou Mensu mu v realizaci pomohou, bude-li to v jejich silách.

Budu rád, když se se svými projekty pro děti a mládež na nás budete obracet. Pokusíme se Vám s nimi pomoci. Naopak již nyní vím, že s některými projekty, které realizujeme, se zase my budeme obracet na Vás a žádat Vás o pomoc. Předem za jakoukoli pomoc děkuji.

Související odkazy

1.4.2010


Zpět