Přednášky Mensa fórum na Mensa gymnáziu

Marcela Fatrová

V pátek 10. března 2017 a hlavně v pondělí a úterý 13. a 14. března proběhl na naší škole z inciativy žáka septimy Josefa Kučery první ročník tzv. Mensa fóra. Pro studenty byly připraveny přednášky na nejrůznější témata od známých a inspirativních osobností vybraných na základě zájmu studentů napříč českou kulturní, vědeckou a politickou scénou. Přednášky se konaly vždy po celý den od 8:30 do 16 hodin, byly to 4 dvouhodinové bloky a v rámci každého bloku probíhaly vždy 3 přednášky současně, aby si všichni studenti od kvarty po oktávu mohli vybrat z oblasti, která je nejvíc zajímá.


Sérii přednášek zahájil v pátek 10. 3. s tématem spintronika a nanoelektronika Tomáš Jungwirth, profesor University of Notthingham a vedoucí vědecký pracovník oddělení spintroniky a nanoelektroniky Akademie věd ČR. V rámci své přednášky studentům nejprve popsal historický vývoj paměťových médií, jejich fyzikální principy, výhody a nevýhody. Dále byly studentům objasněny základní principy relativistické kvantové fyziky a možnosti aplikace spintroniky při vývoji nových typů paměťových médií. Na konci prezentace proběhla diskuse a názorná ukázka paměťového média využívajícího tuto technologii.

V pondělí 13. 3. akce pokračovala návštěvou Mgr. Michala Žáka, Ph.D., vysokoškolského pedagoga na MFF UK, meteorologa a moderátora předpovědi počasí na ČT 1. Ten studenty seznámil především s tvorbou předpovědi počasí, se zajímavými atmosférickými jevy (tornáda, hurikány, Eliášův oheň), jak ovlivňuje atmosférické jevy lidská činnost, co je efekt motýlích křídel, co je teorie chaosu atd.

Další přednášející Dagmar Lieblová, pamětnice 2. světové války, vyprávěla o nuceném pobytu v Terezíně a Osvětimi kvůli svému židovskému původu. Nucený pobyt přežila jen díky chybě dozorců, kvůli níž se dostala na nucené práce do Hamburku a Bergen-Belsenu, kde je na konci války osvobodila britská armáda.

Přednášející prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEMu, který ročně provede přes 200 operací srdce, studentům předával své zkušenosti právě z této oblasti – jak se srdce operuje, čím byla unikátní operace srdce pacienta Halíka, jak častá jsou onemocnění srdce v české populaci, jak se o své srdce starat a jak se projevuje infarkt.

JUDr. Cyril Svoboda je bývalý vrcholný politik, který byl dvakrát zvolen do čela strany KDU-ČSL, vystřídal několik ministerských pozic, roku 2011 založil Diplomatickou akademii, jejímž je ředitelem, a přednáší na dalších vysokých školách. Tématem jeho přednášky byla bezpečnostní situace ve světě, uprchlická krize, brexit, role NATO a vliv nového amerického prezidenta na podobu společné obranné aliance.

Další z hostů doc. MUDr. Petr Zach, CSc., je vysokoškolský učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, má 20letou praxi v anatomii, je člen České společnosti pro neurovědy JEP. Ve své přednášce na téma mozek řekl, že neurologie o něm ví tolik, kolik věděla astronomie o vesmíru v době Mikuláše Koperníka. Přesto se pokusil objasnit, na jaké bázi funguje mozek, co je podstatou snů, čím se liší mužský a ženský mozek, zda bude možné v budoucnosti číst myšlenky, zda může mozek ovládat robotické končetiny a zda mají kriminálníci mozkové defekty. Součástí programu bylo i meditativní aranžování květin.

Komik, herec, spisovatel, ilustrátor, sloupkař a autor písňových textů Lukáš Pavlásek, přední představitel české stand-up comedy, který se proslavil v pořadu Na stojáka, mluvil o tom, jak si připravit správný stand-up výstup, a poté si ho někteří studenti mohli i vyzkoušet prakticky.

Proč splachujeme pitnou vodou? Je to, co splachujeme, odpad, nebo cenný zdroj? Patří dešťová voda do kanálu? Kolik nás to vše stojí a máme na to? Na tyto otázky se pokusil ve své přednášce odpovědět doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA), vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství při Stavební fakultě ČVUT.

JUDr. Ivo Jahelka, tzv. zpívající právník, vyprávěl dle očekávání různé vážné příhody ze soudních síní svým osobitým humorem a některé si s ním studenti mohli i zazpívat.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví a profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, objasnil studentům něco málo z tematiky ADHD neboli poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Studenti se dozvěděli, že ADHD má oproti očekávání i svá pozitiva a že jí trpělo mnoho známých osobností (Bill Gates, Michael Phelps, Albert Einstein, Salvator Dalí, Jack Nicholson aj.).

Přednášející RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., vedoucí pracovník oddělení biolékařských polymerů na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR, uvedl studenty do tajů nanoterapeutiky, hlavně v souvislosti s léčbou onkologických onemocnění. Tato léčba funguje jako tzv. cílená doprava léčiv. Ta se dá přirovnat k bezpilotnímu dronu, který dokáže zničit cíleně jen nepřátelské budovy, oproti chemoterapii, která je jako atomová bomba, která zničí vše.

Ing. Petr Ludwig je autorem bestselleru Konec prokrastinace, který se věnuje boji s chorobným odkládáním úkolů a povinností. Před osmi lety založil vzdělávací institut GrowJOB, který pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách. Petr Ludwig v publikaci i v přednášce přinesl odpovědi na otázky, které si klade každý z nás: Jak se motivovat tak, aby nás práce bavila, naplňovala, a přesto nás méně unavovala? Jak se zbavit závislosti na nebezpečné vnější motivaci? Jak se nestát cílovými feťáky, lidmi, kteří jsou závislí na dosahování stále větších cílů? Jak se zbavit špatných návyků? Jak si zorganizovat každý den a celý život tak, abychom dělali na prvním místě to, co má pro nás opravdový smysl?

Přednášející prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., je biochemik, vědec a pedagog, který se svou skupinou jako první přečetli úplnou genetickou informaci organismu, dále objevil enzym rostlinného cytokianinu a je spoluautorem prvního českého syntetického genu, v letech 2005–2009 byl předsedou Akademie věd ČR. Václav Pačes se ptá: Co nás činí lidmi? Které převratné změny v průběhu lidské evoluce způsobily, že jsme se stali tak úspěšným druhem, jehož působení je možno vidět i z vesmíru? A odpovídá si, že je to schopnost mluvit, abstraktně myslet a schopnost spolupracovat.

Elon Musk i Stephen Hawking shodně prohlašují, že největší hrozbou pro člověka a potažmo pro celou civilizaci se v budoucnosti stanou roboti. Myslíte si to také? Doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D., který je pracovníkem na Katedře počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT, zkoumá robotické systémy pro autonomní zkoumání přírodního prostředí a pokusil se studentům odpovědět na otázku, zda jsou roboti zkáza či spása. Kromě toho byly zmíněny slavné Asimovovy zákony robotiky a umělá inteligence a studenti si prohlédli i opravdového kráčejícího robota.

Přednášející MUDr. Radim Uzel, CSc., český gynekolog a sexuolog, se zabýval tématem monogamie, co je zásadní při výběru partnera a pro udržení dlouhodobého vztahu.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D., působí na Ústavu pro klasickou archeologii při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializuje se především na řeckou a římskou kulturu a o tom byla i jeho přednáška Římané a jejich svět – příčiny vzestupu Římské říše, technologická pokročilost Římské říše (starověké objevy – akvadukty, potrubí ...), úpadek Římské říše a jeho příčiny, Římská říše a nástup křesťanství, odkaz Římské říše dnešní společnosti.

Přednášející Jeho Eminence ThLic. Dominik Duka, O.P., je pražský arcibiskup a spolu s Miloslavem Vlkem od roku 2012 jedním ze dvou českých kardinálů. Beseda probíhala na volná témata dle dotazů studentů.

Mnoho studentů si nenechalo také ujít přednášku nefalšovaného „šíleného vědce“ prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc., předního českého vědce v oboru evoluční biologie a etologie. Za svůj výzkum vlivu toxoplazmózy, parazitické choroby přenášené kočkami, na duševní zdraví člověka obdržel parodickou Ig Nobelovu cenu udělovanou za legrační či banální vědecká zjištění. U nás přednášel o parazitech v lidském těle a jejich vlivu na lidské zdraví a chování.

Přednášející Mgr. Vladimír Kořen vystudoval žurnalistiku se zaměřením na politologii. Byl dlouholetým redaktorem České televize, specializuje se na vědu a přírodu, za svou práci dostal v roce 2006 ocenění Česká hlava, považované za malou českou Nobelovu cenu. Je znám především ze zábavného pořadu České televize Zázraky přírody. Pan Kořen vyprávěl zážitky a historky z natáčení tohoto pořadu a vzpomínal na různé experimenty, které jsou součástí natáčení – podstoupil hypnózu, vydal se do hyperbarické komory, slanil žižkovskou televizní věž, chodil po rozžhavených uhlících, pobýval v iglú, plavil se na lodi z ledu atd.

Další přednáška Filozofie výkonu nastolila jedno citlivé téma, a to proč se na staré lidi v dnešní době kouká jako na nepotřebné. Také se zaměřila na to, proč jsou staří lidé tak náchylní k různým podvodům typu „šmejdů”. A dále se soustředila na souvislost prožitkovosti a výkonu. O těchto zajímavých věcech přednášela prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., česká filozofka a fenomenoložka, která přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je vedoucí Oddělení filozofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filozofií sportu.

Přednášející Mgr. Matěj Ryston, student doktorského studia na Katedře didaktiky fyziky při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, se zabývá studiem teorie relativity a při přednášce Člověk a čas se zabýval tématy jako vnímání času, zda se dá cestovat časem do minulosti i do budoucnosti, jaký je rozdíl mezi černou a červí dírou a jak je to s relativitou ve filmu Interstellar.

Jsme mensovní škola, ale kolik toho o Mense vlastně víme? Kdy vznikla, kolik má členů? Jak vznikl název a co znamená v latině? Jací zajímaví a slavní lidé do ní patří? Na tyto a další otázky odpověděl studentům předseda Mensy ČR Mgr. Petr Mazal.

Co říci závěrem? Všechny přednášky byly skvělé a přednášející úžasní, dle jejich slov se jim u nás moc líbilo a někteří se k nám prý rádi budou vracet. Studenti byli také velmi spokojeni a rozhodně chtějí tuto akci v budoucnu zopakovat. A velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi celé akce Josefu Kučerovi, který odvedl obrovský kus práce při zajištění hostů a při všech přípravách, a také jeho rodičům, kteří darovali jako sponzorský dar pro každého z hostů speciální víno vlastní výroby. A v neposlední řadě patří poděkování dalšímu ze sponzorů, a to paní Denise Holubové, která pro naše hosty vyrobila křišťálové srdce s logem naší školy, které je uloženo v nádherné dárkové kazetě.

Související odkazy

21.3.2017

Přednášky Mensa fórum na Mensa gymnáziu (10., 13. a 14. března 2017)
21.3.2017 Marcela Fatrová
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
JUDr. Cyril Svoboda
JUDr. Cyril Svoboda
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
MUDr. Radim Uzel, CSc.
MUDr. Radim Uzel, CSc.
Jeho Eminence ThLic. Dominik Duka, O.P.
Jeho Eminence ThLic. Dominik Duka, O.P.
Mgr. Vladimír Kořen
Mgr. Vladimír Kořen


Zpět