„Cestujeme kolem světa za zvířaty“

Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, 78701 Šumperk

 

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR


     Mateřská škola Veselá školka Šumperk Prievidzská je zaměřená na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání, děti jsou integrovány do běžné třídy. V této třídě jsou soustředěné speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Děti ve třídě mohou také běžně využívat interaktivní tabuli. Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání (dále MRN) je celistvé a zahrnuje spolupráci s rodinou a pedagogicko – psychologickou poradnou.

     Ve školním roce 2019/2020 byly do třídy „VČELKY“ integrovány 3 děti s potenciálem MRN. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. S dětmi pracujeme několikrát týdně a dle vlastní volby si děti vybírají logické a didaktické hry. Každodenně děti cvičí rovnováhu a akomodaci oční čočky. V tomto školním roce se děti věnovaly dvěma projektům. První projekt se nazýval „Cestujeme kolem světa za zvířaty“. Společně s dětmi jsme obletěly celou planetu Zemi a objevovaly zvířata. Děti získaly nové poznatky o světě živé přírody a jednotlivých druhů zvířat. Děti vnímaly různorodé formy živočichů, uvědomovaly si jejich charakteristické znaky a zjistily, že některá zvířata nemusí být podle našich měřítek ani „krásná ani hodná“. Postupně si vytvářely základy pro práci s informacemi. Děti se také pokusily objevovat zvláštní zvířata, a to ve fantazijním světě uměleckého ztvárnění, nejen ve výtvarných dílech, ale i v hudbě. Při hře si hrály, tvořily, učily se vždy s dobrou náladou a radostí z objevování nového. Děti si vytvořily batoh se zvířaty, vyrobily pexeso, vytvářely z kostek ZOO, vytvořily mapu světa se zvířaty. Další projekt „Pošta pro tebe“, který probíhal celý školní rok. Děti po celý rok posílaly pohledy ze svých výletů, dovolených, … a následně nás děti seznámily s místem, které navštívily.

     Při vzdělávání dětí spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která nám děti diagnostikuje. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

Ivana Jiroušková, Dis.

učitelka MŠ

22.4. 2020 v Šumperku

21.4.2020

„Cestujeme kolem světa za zvířaty“
21.4.2020 Ivana Jiroušková


Zpět