NTC Learning

Přehled odborných článků na téma „NTC Learning“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Aktuální seznam NTC školek najdete v samostatné sekci NTC Learning.

SVĚT DINOSAURŮ

26.6.2024 | Další informace...

V tomto projektu jsme se zaměřili na poznávání jednotlivých druhů dinosaurů, s prostředím, ve kterém žili, s potravou, jíž se živili a jak pečovali o svá mláďata.


SVĚT DINOSAURŮ

26.6.2024 | Další informace...

V tomto projektu jsme se zaměřili na poznávání jednotlivých druhů dinosaurů, s prostředím, ve kterém žili, s potravou, jíž se živili a jak pečovali o svá mláďata.


Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

27.8.2018 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami“, která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


NTC systém učení – otáčení kolem osy, rytmizace motivačních říkanek, myšlenkové mapy

9.3.2013 Marie Čermáková | Další informace...

Prohlédněte si některé další prvky, které používáme v naší MŠ v rámci NTC systému učení.


NTC systém učení – práce se značkami aut ve spojení s asociačními rýmy, dále znaky s asociačními obrázky

29.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

NTC systém učení je odlišný od toho, na co jsme převážně zvyklí z běžných škol. Nejde zde o encyklopedické biflování informací; základem je vytváření asociačních spojů mezi neurony.


Využití multimédií v předškolním vzdělávání

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Jako učitelka MŠ pracuji již dlouhou řadu let a tak mohu mnohé posoudit s odstupem času. Nikdy nebylo tak snadné „prezentovat“ svoji práci a nahlédnout na aktivity s dětmi zpětně s uvědoměním si pozitiv a negativ výchovně vzdělávací práce. Stačí mít vždy po ruce fotoaparát s funkcí videozáznamu, jenž je dnes již samozřejmostí.


NTC systém učení – přirozené a stimulující učení využitelné v běžném životě, propojení motoriky se stimulací neuronové sítě a založené na spolupráci obou mozkových hemisfér

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Co se týče NTC systému učení, nelze jej chápat jako pouhé podněcování rozumových schopností zaměřené pouze na značky aut a vlajky, jak by si mnozí mohli špatně vysvětlit. Jde o ucelený systém, který respektuje vývojová stadia v předškolním období, stejně tak jako chápe nezastupitelnost včasné stimulace nejednotlivých center mozku a jejich nutnou propojenost.


Marie Čermáková: NTC systém učení je běh na dlouhou trať

24.10.2010 | Další informace...

Přinášíme Vám minirozhovor s p. Marií Čermákovou na téma NTC learning.


NTC systém učení – Mensa pro školky

6.8.2010 Marie Čermáková | Další informace...

Příspěvek přibližuje novou metodu podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku. Jde o způsob identifikace nadaných dětí, nabízející jim odpovídající stimulaci v předškolním věku.


Projekt „Mensa pro školky“: zkušenosti z pilotní fáze projektu v ČR

31.7.2009 Jitka Fořtíková, Petra Vaňková | Další informace...

V dubnu 2009 k nám zavítal autor metody Dr. Ranko Rajović a zástupcům prvních školek z řad zájemců o vyzkoušení projektu představil základní pilíře metody NTC Learning. Ověřovací fáze proběhla v závěru školního roku a zahrnovala téměř tříměsíční testovací období (duben–červen 2009).


» Archiv