NTC Learning

Přehled odborných článků na téma „NTC Learning“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Aktuální seznam NTC školek najdete v samostatné sekci NTC Learning.

Pouť vesmírem

14.6.2022

 

POUŤ VESMÍREM A BÁDÁNÍ LIDSKÝM TĚLEM.

 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk Prievidzská je zaměřená na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání (dále jen MRN). Děti jsou integrovány do běžné třídy mateřské školy. Ve třídě jsou k dispozici speciální pomůcky, deskové hry a hry rozvíjející rozumové schopnosti u dětí. Ke vzdělávání děti používáme interaktivní tabuli, kterou máme k dispozici na třídě. Úzce spolupracujeme s rodinou a pedagogicko – psychologickou poradnou. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

    Ve školním roce 2021/2022 s potenciálem MRN pokračovaly 2 děti a během 1. pololetí školního roku bylo diagnostikováno  dalších 6 dětí s potenciálem MRN. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. S dětmi pracujeme několikrát týdně a dle vlastní volby si děti vybírají logické a didaktické hry. Každodenně děti cvičí rovnováhu a akomodaci oční čočky.

    Během školního roku 2021/2022 se děti věnovaly 2 projektům. První projekt se týkal poznání Vesmíru. Úkolem bylo děti seznámit s hlavními znaky vesmíru, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, planetou Zemí. Postupně jsme s dětmi odhalovali jednotlivé planety sluneční soustavy, jejich velikost, tvar, vlastnosti. Jaká je obyvatelnost jednotlivých planet. Zabrousili jsme lehce do vesmírného programu.

    Ve druhém projektu, který byl celoroční, jsme zabrousili do tajů lidského těla. Jak funguje lidské tělo, jsme se snažili ukázat formou praktických ukázek a vlastního prožitku jako bylo třeba měření krevního tlaku, masáž srdce na figuríně, statistika v měření lidské teploty, sádrování kamaráda.….. Jednou z praktických ukázek bude rekonstrukce rozhovoru: volající – dispečer záchranné služby (seznámení s chováním v krizové situaci). V rámci fungování lidského těla jsme referovali o vyvážené stravě a pohybu.

 

Zpracovala: Renata Kurečková.

Učitelka MŠ.


Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

27.8.2018 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami“, která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


NTC systém učení – otáčení kolem osy, rytmizace motivačních říkanek, myšlenkové mapy

9.3.2013 Marie Čermáková | Další informace...

Prohlédněte si některé další prvky, které používáme v naší MŠ v rámci NTC systému učení.


NTC systém učení – práce se značkami aut ve spojení s asociačními rýmy, dále znaky s asociačními obrázky

29.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

NTC systém učení je odlišný od toho, na co jsme převážně zvyklí z běžných škol. Nejde zde o encyklopedické biflování informací; základem je vytváření asociačních spojů mezi neurony.


Využití multimédií v předškolním vzdělávání

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Jako učitelka MŠ pracuji již dlouhou řadu let a tak mohu mnohé posoudit s odstupem času. Nikdy nebylo tak snadné „prezentovat“ svoji práci a nahlédnout na aktivity s dětmi zpětně s uvědoměním si pozitiv a negativ výchovně vzdělávací práce. Stačí mít vždy po ruce fotoaparát s funkcí videozáznamu, jenž je dnes již samozřejmostí.


NTC systém učení – přirozené a stimulující učení využitelné v běžném životě, propojení motoriky se stimulací neuronové sítě a založené na spolupráci obou mozkových hemisfér

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Co se týče NTC systému učení, nelze jej chápat jako pouhé podněcování rozumových schopností zaměřené pouze na značky aut a vlajky, jak by si mnozí mohli špatně vysvětlit. Jde o ucelený systém, který respektuje vývojová stadia v předškolním období, stejně tak jako chápe nezastupitelnost včasné stimulace nejednotlivých center mozku a jejich nutnou propojenost.


Marie Čermáková: NTC systém učení je běh na dlouhou trať

24.10.2010 | Další informace...

Přinášíme Vám minirozhovor s p. Marií Čermákovou na téma NTC learning.


NTC systém učení – Mensa pro školky

6.8.2010 Marie Čermáková | Další informace...

Příspěvek přibližuje novou metodu podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku. Jde o způsob identifikace nadaných dětí, nabízející jim odpovídající stimulaci v předškolním věku.


Projekt „Mensa pro školky“: zkušenosti z pilotní fáze projektu v ČR

31.7.2009 Jitka Fořtíková, Petra Vaňková | Další informace...

V dubnu 2009 k nám zavítal autor metody Dr. Ranko Rajović a zástupcům prvních školek z řad zájemců o vyzkoušení projektu představil základní pilíře metody NTC Learning. Ověřovací fáze proběhla v závěru školního roku a zahrnovala téměř tříměsíční testovací období (duben–červen 2009).


» Archiv