Konference Mensa pro školy a školky 2012

Vážení kolegové, 
dovolte nám vás jménem Mensy České republiky co nejsrdečněji pozvat na konferenci k podpoře spolupráce naší organizace se školami.

Václav Fořtík
16.3.2012, 9:30  —  16.3.2012, 14:30
KD Průhon, Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy

Věříme, že můžeme nabídnout kvalitní program, který přinese nové informace, vytvoří zajímavé kontakty a napomůže také k systematičtější podpoře mimořádně intelektově talentovaných dětí a mládeže v našem státě. Na této akci se sejdou zástupci různých typů škol, přímo-řízených organizací MŠMT, neziskového sektoru a rodičů nadaných dětí.

Naším cílem je vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci a napomoci tak lepší koordinaci vedoucí k úspěšnější podpoře skupiny nadaných žáků v naší republice.

Naším cílem je předat účastníkům konference nejen rady z oblasti teorie, ale pokud možno co nejvíce praktických rad, informací a konkrétní pomoci – pozvali jsme jako přednášející osoby, které se prací pro nadané děti a mládež dlouhodobě zabývají a budou schopni vám své zkušenosti předat. Na nedávné mezinárodní konferenci ECHA 2008 se mimořádně osvědčil systém seminářů/debat, jako paralelní aktivita k přednáškám. Bereme proto přednášky spíše jako představení přednášejícího a vedle sálu s přednáškami bude vyčleněn ještě prostor na debaty a diskuse, vytvoření konkrétních výstupů spolupráce – materiálů, projektů, termínů akcí … Mensa startuje projekt Školy spolupracující s Mensou. Co to obnáší ze strany Mensy a naopak co od škol?Za organizační tým konference,
Václav Fořtík

Související odkazy

Zpět