Letní soustředění Klubu Malý Šikula: Se Šikulou za vynálezy

Také patříte mezi šikuly a šikulky, kterým je líto, že v létě nemají svůj oblíbený program s dětmi v Centru nadání? Nebo patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro děti od 2 let? Šikulkovského programu je možné se zúčastnit i o letních prázdninách.

Jitka Fořtíková, e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz
12.8.2013  —  16.8.2013
od 2 690 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Pořádáme pro vás během prázdnin letní soustředění obohacené o výlety a tematický celodenní program - LETNÍ ŠIKULA. Budeme se sytit informacemi, zkoušet všechno možné, zkoumat a vynalézat. Opět navštívíme mnoho zajímavých míst, budeme si společně povídat, hrát tematické deskové hry, vyrábět zajímavé produkty a procvičovat naše mozečky. V nabídce je polodenní i celodenní program.

Zveme všechny pravidelné Šikulky a Šikuly, ale také nové zájemce o týdenní prázdninový program klubu Malý šikula Centra nadání. Nabízíme kromě tradičního šikulkového programu s důrazem na rozvoj rozumových schopností také vyžití v exteriérech klubovny. Můžete se těšit na zahradní bojovky, společné pikniky, tematické výlety do okolí aj. Standardním programem budou samozřejmě kvízy, hlavolamy, deskové hry a netradiční výtvarné činnosti.

Dvě varianty programu

Pro přihlášené a zaplacené účastníky do 30. 4. 2013:

a) 9,00 - 13,00h polodenní varianta - Cena: 2 690 Kč
b) 9,00 - 17,00h celodenní varianta - Cena: 2 990 Kč

Pro později přihlášené a zaplacené účastníky:

a) 9,00 - 13,00h polodenní varianta - Cena: 2 990 Kč
b) 9,00 - 17,00h celodenní varianta - Cena: 3 990 Kč

Cena zahrnuje oběd, výlety a programové náklady, dopolední a odpolední svačinu a pitný režim. Doporučujeme volit spíše celodenní variantu, program je opřen o množství výletů a venkovních aktivit, o které by děti v případě polodenní varianty přišly.
(Sleva 100 Kč pro členy klubu.)

Další informace a předběžné přihlašování:

e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz

Na akci je nutné elektronické přihlášení na webu Centra nadání.

Související odkazy

Zpět