Konference Vzdělání pro budoucnost – březen 2018

Konferenční život v ČR ožil začátkem března 2018 výjimečnou událostí. Mensa ČR s přispěním Světa vzdělání, Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Nakladatelství Fraus připravila dvoudenní celostátní setkání příznivců efektivního vzdělávání, digitální výuky a rozvoje nadání dětí.

Jiří Balcar, Vít Beran, Tomáš Blumenstein, Jeanne Bočková, Václav Brdek, Kateřina Círová, Miroslav Dvořák, Lenka Eckertová, Jiří Fraus, Dana Havlová, Milan Hejný, Irena Hošková, Lenka Jedličková, Gabriela Klečková, Gisela Kostelecká a další
2.3.2018  —  3.3.2018
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Konference proběhla ve dnech pátek 2. 3. 2018 a sobota 3. 3. 2018, v rámci kterých se účastníci v paralelních sekcích v celkem 56 přednáškách a workshopech obeznámili s inovativními metodami ve vzdělávání.

V programu nabitém 56 přednáškami a workshopy se přední čeští odborníci podělili se svými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších vzdělávacích a rozvojových trendů, kterými by se mělo ubírat vzdělávání v překotné době 21. století, jíž jsme všichni chtě nechtě účastníky.

Setkání akcentovalo přirozenost, spontaneitu a radost z poznávání. Neslo se v duchu hledání nových cest, které by proměnily převažující frontální výuku v současných českých školách na zážitkové laboratoře, které budou děti s chutí navštěvovat a v nichž budou efektivní cestou získávat znalosti, dovednosti i kompetence potřebné pro intenzivní a vnitřní uchopení doby, v níž budou prožívat dospělou část svých životů. Pokud učitelovu autoritu překrývá v současnosti autorita informací z Internetu, je nezbytně nutné definovat roli pedagoga nově.

Poznatky byly zaměřené na širokou vrstvu žáků či studentů, přednášející a lektoři ve svých příspěvcích usilovali o zvyšování motivace dětí. Na konferenci byla rovněž vyzdvižena důležitost neformálního vzdělávání, které děti učí a utváří někdy dokonce z větší části než současné vzdělávání formální.

Na setkání vystoupili i představitelé žáků či studentů, kteří ve svých vystoupeních potvrzovali některé nedostatky v současném českém školství a projevovali chuť aktivně se prostřednictvím studentských rad či klubů podílet na chodu škol. Těch institucí, které významnou měrou ovlivňují jejich životy, ale do jejichž podoby zatím žáci a studenti nemohou aktivně příliš zasahovat.

Svět se mění, pojďme se měnit s ním.

Mgr. Jitka Bušková
Národní institut pro další vzdělávání


Chtějí se posunovat dál. Není to pro ně jen nedostatečně finančně ohodnocené povolání. Není jim to jedno. Přinejmenším tak působilo 333 pedagogů, kteří se zúčastnili konference Vzdělání pro budoucnost, konané v budově CIIRC ČVUT ve dnech 2.–3. března 2018. 

Konference navázala na tradici konferencí Mensa pro rozvoj nadání, tentokrát ale nezůstala u tradičního pojetí. „Letos jsme konferenci uchopili trochu odlišně než v minulých letech," vysvětluje Tomáš Blumenstein, hlavní organizátor konference. „Jednak jsme tentokrát úspěšně spolupracovali s dalšími třemi organizacemi — s NIDV, nakladatelstvím Fraus a Světem vzdělání — ale především jsme změnili tematické zaměření a členění programu. Původní tematiku rozvoje nadaných dětí jsme rozšířili o oblast digitálního vzdělávání a o moderní výukové metody a téma efektivního vzdělávání obecně. Program jsme nově postavili na paralelně probíhajících přednáškách různého zaměření, takže účastníci si jej mohli maximálně přizpůsobit podle svých potřeb." Právě díky tomuto pojetí se za oba dny konference uskutečnilo celkem 56 přednášek a workshopů. Účastníci konference se na nich dozvídali, jak v rámci klasického školního vzdělávání efektivně využívat moderní technologie, jak přizpůsobovat komunikační prostředky teenagerům, jak žákům a studentům interaktivně a „nenápadně" předávat informace, jak na alternativní způsoby výuky, jak dosáhnout atraktivního školního a volnočasového rozvíjení potenciálu dětí a studentů... Reakcí publika byly nejčastěji dotazy k tématu, smích, někdy až dětské nadšení pro nové technologie a metody, které si mohli sami vyzkoušet, a potlesk na konci všech přednášek a workshopů.

Jana Unruhová, Zuzana Kořínková
Mensa ČR

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Proč a jak rozvíjet měkké dovednosti na školách Jiří Balcar 562,2 kB
ico CTM Online – od online kurzu k mezinárodnímu diplomu Jeanne Bočková 698,34 kB
ico Jak budovat školní kulturu, která podporuje učení žáků i jejich učitelů Kateřina Círová, Vít Beran 3,03 MB
ico Kompetence pro život a jak je rozvíjet ve vzdělávání Zdeněk Karásek 1010,85 kB
ico Fotografie: cesta k rozvoji kritického myšlení a vizuální gramotnosti Gabriela Klečková 1,29 MB
ico Jak začít se založením třídy pro nadané žáky – praktické rady Libuše Přikrylová 2,31 MB
ico Učení neohrožující dítě. Od intuitivní spekulace k empirickým důkazům „evidence-based research“ Karel Rýdl 448,65 kB
ico Škola musí děti bavit! Jan Voda 205,89 kB

 


Přečtěte si reakce účastníků.

Organizační tým:

  • Tomáš Blumenstein, ředitel konference, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
  • Helena Zitková, programová ředitelka, zitkova@svetvzdelani.cz
  • Marie Cibulková, organizační ředitelka, marie.cibulkova@mensa.cz
  • Hana Kalusová, administrativní ředitelka, hana.kalusova@mensa.cz, +420 777 004 678 
  • Miroslav Litavský, litavsky@nidv.cz
  • Eliška Křižková, krizkova@fraus.cz
  • a desítky dalších dobrovolníků

Související odkazy

Zpět