Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím. Pod tímto mottem se konala přednáška na téma Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, která proběhla v Českých Budějovicích v úterý 5. 3. 2013. O samotné metodě, jejím využití a instrumentech nám přednášela lektorka této metody, paní Mgr. Irena Marušincová.

Mgr. Irena Marušincová
5.3.2013, 17:30  —  5.3.2013, 19:00
Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice

Nechte mě chvilku... já si to rozmyslímBěhem přednášky jsme se dozvěděli mnoho informací o jejím zakladateli, panu Feuersteinovi, dále o postupech, o tom, pro koho je tato metoda vhodná, jak metoda vůbec funguje a jaké např. používá instrumenty. Jeden z nich, tzv. uspořádání bodů, jsme si dokonce mohli sami na sobě vyzkoušet. Sice ne v úplně plné verzi (tak, jak by byl probírán se žákem při konkrétní výuce), ale i přesto to bylo velmi zajímavé. Obsahem instrumentu jsou jednoduché geometrické obrazce, čtverec a trojúhelník. Děti tyto obrazce konstruují prostřednictvím spojování bodů podle daného vzorového obrazce. Někomu se možná o čtverečcích a trojúhelníčcích zdálo ještě v noci.

Cílem Feuersteinovy metody obecně je rozvoj myšlení. Vychází z principu, kdy učitel žákům nepředává hotové informace, ale zprostředkovává cesty, jak dojít ke správnému řešení. Hlavní důraz je kladen na aktivní přístup žáků, na jejich schopnost využívat získané zkušenosti v běžném životě. Metoda rozvíjí logické myšlení a schopnost učit se s pochopením, slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, schopnost plánovat a používat účinné strategie, případně strategie měnit, schopnost pracovat s chybou, soustředění, schopnost vyjadřovat své názory a naslouchat druhým, vzájemný respekt.

Metoda je vhodná spíše pro menší skupiny žáků. Žáky mohou být děti, dospělí i senioři s nejrůznějšími problémy – mentálním hendikepem (např. Downův syndrom), hyperaktivitou, různými druhy dyslexie, dysgrafie atd. Metoda je vhodná ale i pro ty, kteří se chtějí naučit, jak se lépe učit a trénovat svoje myšlení. Myslím, že informací o této metodě by se dalo získat mnoho a mnoho, ale to by se do jedné přednášky bohužel nevešlo.

Nicméně věřím, že přednáška vnesla účastníkům do mysli nové poznatky. Dozvěděli se o nových možnostech vzdělávání a třeba to některým pomůže najít cestu k řešení jejich otázek. Já bych velice chtěla poděkovat i na tomto místě paní Marušincové, která pro nás připravila tuto zajímavou příležitost seznámit se s novým, u nás zatím málo známým způsobem vzdělávání.

Přednáška se konala v prostorách Gymnázia Česká a Olympijských nadějí, které v nedávné době získalo titul „Škola spolupracující s Mensou ČR“. Gymnázium má krásné prostory a já jsem byla velice ráda, že jsme zde mohli uspořádat takto teématicky zaměřenou přednášku. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat i panu řediteli Mgr. Antonínu Sekyrkovi za jeho vstřícný přístup a poskytnutí těchto krásných a zajímavých prostor pro naši přednášku.

Doufám, že i do budoucna se naší MS České Budějovice podaří uspořádat další takové akce s minimálně stejným úspěchem, jako tomu bylo nyní.

Lucie Malechová

 

Feuersteinova metoda - přednáška v Českých Budějovicích
 
 

Bližší informace o metodě

Související odkazy

Feuersteinova metoda - přednáška 5.3.2013 (Gymnázium Česká, Č. Budějovice)
6.3.2013 Vladislava Štoudková

Zpět