Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Vzdělávací program, který je určen pedagogům ZŠ, je zaměřen na problematiku identifikace a vzdělávání nadaných žáků na ZŠ. Úvodní blok je věnován základní koncepci nadání a talentu s návazností na informace o informačních zdrojích. Navazující blok programu pak řeší typické charakteristiky nadaných dětí a jejich možné problémy ve školním prostředí.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
7.5.2013, 8:30  —  7.5.2013, 15:30
550 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava

Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám nadaných dětí budou pedagogům zároveň popsány a diskutovány možné vzdělávací úpravy v prostředí běžné třídy ZŠ. Posluchači si doplní a porovnají používání vhodných výukových metod a dalších strategií podporujících rozvoj nadání žáků. V semináři budou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, pojmová mapa, kasuistiky aj.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Danuše Lewinská, e-mail: lewinska@nidv.cz, tel.: +420 596 120 454, +420 775 571 654

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět