Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách

Vzdělávací program, který je určen pedagogům prvního i druhého stupně ZŠ, se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání nadaných žáků na základních školách. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných žáků, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných žáků. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného žáka, čímž zároveň podporují rozvoj nadání všech žáků třídy.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
25.3.2013, 9:00  —  25.3.2013, 16:00
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc

V průběhu vzdělávacího programu jsou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, např. otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming, rozbory kazuistik.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Organizační garant:

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět