Práce s nadprůměrnými dětmi v MŠ

Ve čtvrtek 14. března 2013 se v Brně uskuteční seminář „Práce s nadprůměrnými dětmi v MŠ“ pod vedením zkušené lektorky PhDr. Michaely Kaslové, která pracuje jako odborná asistentka Katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha a již 20 let vede kroužky pro nadané děti.

PhDr. Michaela Kaslová
14.3.2013, 10:00  —  14.3.2013, 15:00
zdarma (seminář je hrazen z projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 253/15, 602 00 Brno

Seminář je rozpracován do těchto témat:

  • Nadprůměrné dítě v mateřské škole nebo dokonce nadprůměrné v předmatematické či dokonce matematické oblasti (problematika diagnostiky)
  • Cíle práce s nadprůměrným dítětem
  • Charakteristika takových dětí - pozitiva a úskalí
  • Způsoby komunikace, cílená práce s komunikačními kódy
  • Obsah a formy zaměstnání, individualizované plány (forma, pojetí, způsoby práce)
  • Hry nebo aktivity? Pojetí, výběr, analýza - jak stimulovat, jak reagovat, na co dávat akcent a proč
  • Vytváření databáze a hodnocení v určitých časových úsecích
  • Nutnost a způsoby spolupráce s rodiči

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce. V případě zájmu prosím vyplňte a odešlete přiloženou přihlášku (nejpozději však do 8. března 2013) na e-mail smejkalova@sssbrno.cz.

Ke stažení

Související odkazy

Zpět