Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2014

Letošní konference Mensa pro rozvoj nadání se konala ve dnech 13. a 14. března 2014. Přednášelo velké množství odborníků i praktiků v oblasti rozvoje nadání. Program konference byl zaměřen na pedagogy ze základních i mateřských škol, ale také na rodiče.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., MUDr. Ranko Rajović, PaedDr. Jiří Rozehnal, doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., PhDr. Hana Halfarová, Mgr. Dana Havlová, Ing. Tomáš Blumenstein a další
13.3.2014, 8:00  —  14.3.2014, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, sál č. 205, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den, konference) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den, workshopy)

KE STAŽENÍ

konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2014

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 244 kB)

Mezinárodní organizace Mensa sice sdružuje jen velmi malé procento populace, ale česká Mensa pozvala na konferenci takové lektory, kteří přítomným učitelům, vychovatelům a rodičům poskytli hodně zkušeností, poznatků a inspirace nejen pro rozvoj nadání, ale i k formování schopnosti učit se pro celou populaci. Pokud vás problematika zajímá, přijeďte na další ročník konference, protože ani podrobný článek by nezachytil neopakovatelnou atmosféru, kdy jsme se snažili zapamatovat si co nejvíce, diskutovali a už se těšili, až při práci s žáky či vlastními dětmi uplatníme, co se jinde osvědčilo.

Od PhDr. Jolany Laznibatové, CSc., víme, že přes doporučení Rady Evropy („do 15 let stejné vzdělání pro všechny“) se jim v Bratislavě osvědčila Škola a gymnázium pro mimořádně nadané děti a síť dalších 25 podobných škol po celém Slovensku. Respektují totiž, že podle výzkumů vysoce nadaní potřebují diferencované vzdělání a nejvyšší úroveň nadání vyžaduje speciální třídy, aby se nadání mohlo rozvíjet.

O mnohých speciálních třídách v ČR jsme slyšeli od jiných lektorů – PaedDr. Jiřího Rozehnala z 8. ZŠ ve Frýdku-Místku (již 3. ročník; matematika podle profesora Hejného), Ing. Tomáše Blumensteina, předsedy české Mensy (běžný program 1. třídy v Prostějově je rozšířený půlením hodin a nabídkou kurzů z matematiky, angličtiny a informačních technologií, zajišťovaný občanským sdružením a financovaný z měsíčních příspěvků rodičů).

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., a PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nám poradily – nesoustřeďovat se pouze na výkon žáka – může to znamenat ztrátu motivace u nadaných dětí, a jak pracovat s chybou, aby neodradila, naopak rozvíjela (i lidové rčení nás k tomu vybízí – chybami se moudrá hlava učí).

Cenné byly informace o nových učebnicích pro 1. stupeň, vhodných pro práci s nadanými dětmi (Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová z Didaktis, s r.o.).

Pro učitele i rodiče byla důležitá vystoupení všech, kteří nám přiblížili užitečné a prospěšné aktivity Mensy a Dětské Mensy (Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Dana Havlová – navíc i techniky efektivnějšího využití paměti, Ing. Hana Kalusová – akcent na zapojení do Logické olympiády – registrace do 30.9.), Klubů nadaných dětí (PaedDr. Jana Klodnerová, ZŠ Křídlovická, Brno) a škol pro nadané (Martin Kalivoda, Mensa Gymnázium, PhDr. Hana Halfarová – The Kellner Family Foundation).

Od doc. PaedDr. Jany Škrabánkové, Ph.D., z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jsme se dověděli, jak připravují budoucí učitele na práci s nadanými dětmi. Otázka, zda i nenadaný učitel může na tomto poli odvést dobrou práci, byla zodpovězena kladně; zaznělo, že mocným nástrojem pro něj jsou soutěže žáků – ne jako cíl, ale jako cesta.

Důraz na rozvoj přirozených schopností dětí předškolního věku kladl MUDr. Ranko Rajovič a představil nám svou knihu IQ dítěte – výzva pro rodiče, která právě vychází v češtině (motorická cvičení, učení symbolů, asociace, enigmatické hádanky – nabízí rodičům ke stimulaci tvorby neuronových spojů v mozku – 50 % jich vzniká už v předškolním věku). Dr. Rajovič také zkoumá příčiny častějšího výskytu poruch DYS a uvádí, že mnohé jsou důsledkem nevymizení vrozených primitivních reflexů, když dítě nemá dost podnětů na jejich vytlačení.

Rodiče jistě uvítají možnost účasti dětí na letních i příměstských táborech Mensy k rozvíjení nadání, na Objevitelských sobotách (Ing. Jeanne Bočková, CTY CE, Nadané dítě o.s. – on-line studium biologie, chemie, fyziky, matematiky, informačních technologií a angličtiny, podporované krajany z USA, ukončené certifikátem, a zajímavá sobotní dopoledne na Vyšehradě pro 5-15leté děti) a na Ostrově objevů (MUDr. Zuzana Ludvíková – multismyslové kurzy pro nejmenší).

Závěrem – rozvíjet nejen nadání, ale vůbec schopnost učit se musíme už proto, že podle dr. Rajoviče z 10 nejžádanějších profesí dneška žádná před 8 lety nebyla populární a ještě před 5 lety 5 z těchto profesí vůbec neexistovalo. Vlastně tedy nevíme, pro jaká povolání děti připravujeme, a to je opravdu velmi silný argument pro práci s předškoláky, ale samozřejmě i se školáky a lze říci i pro celoživotní rozvíjení schopností. Vítáme proto aktivity Mensy, které nám v tom mohou pomoci. Konferenci MENSA PRO ROZVOJ NADÁNÍ se to hodně podařilo.

RNDr. Danuše Kunovjánková
učitelka ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11
účastník 1. dne konference

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Mensa ČR Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 1,18 MB
ico Koncept třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 47,32 kB
ico Aktivity Dětské Mensy Mgr. Dana Havlová (Mensa ČR) 1,3 MB
ico Jak založit klub nadaných dětí Mgr. Dana Havlová (Mensa ČR) 2,71 MB
ico Logická olympiáda Ing. Hana Kalusová (Mensa ČR) 759,39 kB
ico Klub nadaných dětí PaedDr. Jana Klodnerová (Klub dětí a jejich rodičů, ZŠ Křídlovická, Brno) 7,19 MB
ico Identifikácia, rozvoj a vzdelávanie nadaných detí PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
(Škola pre mimoriadne nadané deti
a Gymnázium v Bratislave
)
 
ico Ostrov objevů: multismyslové kurzy pro nejmenší MUDr. Zuzana Ludvíková
(OstrovObjevu.cz)
1,22 MB
ico Ke vzdělání hravě - tvořme spolu Mgr. Kristýna Mothejzíková
(VedleSebe.cz)
876,35 kB
ico Matematika podle prof. Hejného PaedDr. Jiří Rozehnal
(Osmička - 8. ZŠ Frýdek-Místek)
5,31 MB
ico Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal
(Osmička - 8. ZŠ Frýdek-Místek)
3,92 MB
ico Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
(Pedagogická fakulta OU)
1,17 MB

 

Fotogalerie z konference

Kliknutím na níže uvedený odkaz nebo obrázek přejdete do fotogalerie z konference.

Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2014 (foto: Vojtěch Indráček)

Související odkazy

Zpět