Rozvoj logického myšlení, předmatematická gramotnost

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí.

PhDr. Michaela Kaslová
2.4.2014, 9:00  —  2.4.2014, 14:30
120 Kč (program je podpořen resortním úkolem MŠMT)
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Karlovy Vary, Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary

Na příkladech bude ukázáno, jak hry obměňovat a proč, jak je zjednodušit a jak je gradovat, aby mohli vyjít vstříc individualizaci v nárocích na děti. Podobně bude poukázáno na klady a zápory samostatné práce ve dvojicích i ve skupině (dramatizace). Využijeme jak tradičních her, tak i her nových, které stimulují logické myšlení. Tyto přístupy budou ilustrovány na práci s drobným materiálem i na příkladech práce s dětskou literaturou.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: +420 353 226 219, +420 775 755 035

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět