Report z Expedice Martagon 2014 – Talnet

Na konci prázdnin jsem se zúčastnil expedice Talnetu Martagon 2014. Na úvod bych chtěl vysvětlit, co expedice v Talnetu obnáší. Je to akce, kde se bádá jako na běžné expedici, ale není to pouze nějaké „hraní si na bádání“, je to opravdové bádání se skutečnými výsledky.

Robert Jonathan Šimon, student septimy Mensa gymnázia, o.p.s.
24.8.2014  —  30.8.2014
Mlečice (okres Rokycany, Plzeňský kraj)

Ještě je nutné vysvětlit několik pojmů, které zároveň souvisejí se skladbou každé sekce: badatel – student od 13–19 let, který bádá, badatelé tvoří celou badatelskou sekci; garant – student od 15 do 19 let, který vytvořil celý badatelský záměr a vede celou sekci; expert – člověk zkušený ve svém oboru; asistent – zástupce Talnetu, který pomáhá po organizační stránce celé sekci.

Celá expedice probíhala ve dnech 24. 8. – 30. 8. v Mlečicích v Plzeňském kraji. Letos bylo 5 sekcí – astronomická, botanická, entomologická, genealogická a IT. Astronomická sekce zkoumala sluneční aktivitu, proměnné hvězdy a také hledala nové objekty ve vesmíru. Botanická sekce zkoumala významné rostliny v přírodní rezervaci V Horách. Entomologická sekce zkoumala druhovou rozmanitost brouků (popř. hledala ohrožené druhy) na kopci Čihátko. Genealogická sekce zkoumala osobu regionálně důležitého významu Petra Fingala a vytvořila její rodokmen. IT sekce modelovala sluneční aktivitu a proměnné hvězdy a také dokumentovala celou expedici, vytvářela motivační video a vytvořila logo expedice.

V neděli se přes tři desítky účastníků sešly na Hlavním nádraží v Praze a vydali jsme se směr Kařez. Když jsme dojeli do Kařezu, zastihlo nás velké krupobití, před kterým jsme se naštěstí schovali pod střechou zastávky. Postupně jsme v autech odjížděli do bývalé mateřské školky v Mlečicích, kde jsme byli ubytováni. Hned po příjezdu jsme museli řešit organizační a technické problémy – kde budeme spát, pracovat a jak budeme jíst. Z původní jídelny jsme museli do patra nanosit stoly a židle, a to jak do pracovní místnosti, tak do naší nové jídelny. Museli jsme si také ze školní jídelny, která byla ve vedlejší budově, přinést příbory, talíře a hrnce. Naštěstí v pracovní místnosti bylo připojení k internetu, to nám umožnilo bez problému bádat i mimo počítačovou učebnu. Ta byla určena jako hlavní badatelská místnost, ale nacházela se ve vedlejší budově základní školy. Bydleli jsme ve společných místnostech – holčičí, klučičí a jedna smíšená. Ti nejodvážnější z nás (včetně mě) si venku postavili stan a spali po celou dobu v něm. Poté, co jsme vyřešili problém s ubytováním a stravováním, proběhlo vlastní zahájení expedice a poté začalo vlastní bádání v jednotlivých sekcích. To již měli na starosti garanti jednotlivých sekcí. Expedice se rozjela naplno a začínala tvrdá dřina. Hned po večeři v místním hostinci garanti jednotlivých sekcí krátce svoji sekci představili, aby i ostatní účastníci věděli, na čem budou ostatní sekce pracovat. Astronomická sekce dokonce už v noci začala noční pozorování – a jeden člen IT sekce, který tvořil model proměnných hvězd, se tohoto pozorování účastnil.

V pondělí už začalo bádání naplno a všechny sekce se rozptýlily po okolí Mlečic. Členové astronomické sekce jeli do hvězdárny v Plzni, botanická sekce odjela do přírodní rezervace V Horách, entomologická do oblasti kopce Čihátko, genealogická do obce Radnice do místního muzea. Členové sekce IT se rozdělili do všech sekcí, aby mohli dokumentovat jejich činnost. Člen IT sekce, který modeloval sluneční aktivitu, se také podílel na jednom pozorování Slunce v Plzni. K obědu byla bageta s „úžasnou“ sekanou, která nikomu nechutnala, a proto se později stala téměř symbolem pro letošní ročník expedice. Před večeří se všichni vrátili zpět na základnu a společně povečeřeli. Po ní jsme měli brífink, kde každá sekce prezentovala svou celodenní činnost a plány na příští den. Poté následovala reflexe celého dne. Po skončení jsme se zase vesele vrhli do bádání, někteří vytrvalci až do jedné či do dvou do rána. Jen noční astronomické pozorování se nekonalo kvůli špatnému počasí. Garanti měli ještě sněm garantů, a protože se žádné závažnější problémy nevyskytovaly, debata se brzy stočila k jiným tématům.

V úterý probíhalo vše podobně jako v pondělí, jenom do IT sekce přijel další expert – Jan Heller, který pracuje jako kameraman v České televizi. Předal nám spoustu zkušeností, včetně ukázky v terénu, kdy jsme dokumentovali genealogickou část. Večer proběhl opět brífink, reflexe celého dne a sněm garantů. Tento den se zase noční pozorování nekonalo, ale přesto se bádalo do pozdní noci / brzkého rána.

Ve středu byl opět stejný program, až na to, že od 16:00 jsme měli společnou prohlídku radnických sklepů s ředitelem místního muzea, panem Caletkou, který nám velmi zajímavě přednášel a také přidal ochutnávku místního piva. Sekce astronomie kvůli tomu vynechala dokonce pozorování v Plzni. Večer při brífinku jsme volili název letošní expedice, který na rozdíl od loňska nebyl předem daný. Byly podány dva návrhy – „Sekaná“ a „Martagon“. Další večer se mělo rozhodovat. Tuto noc se noční pozorování díky lepším podmínkám uskutečnilo, a jak se již stalo tradicí, zase se bádalo hluboko do noci.

Ve čtvrtek byl opět standardní program a večer se rozhodovalo o názvu expedice. Byli zvoleni dva zástupci za každý navržený název expedice. Jako první začala obhajoba názvu Martagon, následovala protiargumentace od týmu Sekaná. Honza Vodička shrnul celou diskusi a role se obrátily. Poté, co Honza diskusi opět shrnul, následovalo hlasování, kde výrazně zvítězil název Martagon (Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá). Takže od té doby celý název expedice zní „Expedice Martagon 2014“.

Poslední den byl pro všechny nejnáročnější, protože začínaly práce na posterech pro večerní prezentaci naší celotýdenní práce. Tento den byl i pro mě nejtěžší, protože jako garant IT sekce jsem musel dohlédnout na včasné dokončení práce celé sekce, což bylo velmi stresující. Finále celé expedice představovaly prezentace činnosti každé sekce, které dopadly na výbornou. Večer proběhla ještě reflexe a každý jsme dostali na památku minci ke stému výročí „Radnické aféry“, kdy v roce 1914 pro neúčast na mši v den císařových narozenin byli odsouzeni členové divadelního spolku a starosta města spáchal sebevraždu. Poté začala zábava a hraní deskových her. Nejvytrvalejší z nás vůbec nešli spát a hráli a povídali si po zbytek noci. V sobotu už nás čekalo jen balení věcí, smutek z toho, že celá akce končí, ale také radost z toho, že si všichni odnášíme spoustu nových zkušeností a zážitků a budeme na ně dlouho vzpomínat.

Na závěr vkládám motivační video, které vytvářela sekce IT a já jsem se na něm také spolupodílel:

Související odkazy

Zpět