Den otevřených dveří na ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

V úterý 13. ledna 2015 proběhne Den otevřených dveří v ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka.

Mgr. Libuše Turečková, tel.: +420 724 050 509
13.1.2015, 8:00  —  13.1.2015, 18:00
všichni jste vítáni
ZŠ Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Srdečně zveme všechny zájemce z řad rodičů, přátel školy i rodičů budoucích žáků k návštěvě naší školy. V dopoledních hodinách od 8.00 do 11.40 můžete vstoupit do výuky v kterékoliv třídě a sledovat vzdělávací proces tzv. online. Odpoledne v době od 15.00 do 17.00 můžete nahlédnout do zákulisí školy, kde Vás rádi přivítáme s bohatým programem. Můžete si vyzkoušet některé vzdělávací aktivity, seznámit se s vyučujícími a poznat mnoho pomůcek, které nám pomáhají zkvalitňovat výuku.

Od 17.00 proběhne informativní schůzka pro zájemce (rodiče, zákonné zástupce) o zařazení dítěte do 1. třídy pro děti s intelektovým nadáním.

Související odkazy

Zpět