Konference Mensa pro rozvoj nadání – únor 2016

Konference se konala ve velmi příjemném a inspirativním prostředí Poslanecké sněmovny ČR. Úvodem konference hovořila paní doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. o současném vývoji v péči o nadané a talentované děti z dlouhodobého pohledu.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová a další
23.2.2016, 8:00  —  24.2.2016, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den)

KE STAŽENÍ

konference Mensa pro rozvoj nadání – únor 2016

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 148 kB)

První den konference (23. února 2016)

Doc. Portešová představila výsledky výzkumů, které se svým týmem realizovala a podrobněji se věnovala tématu souběhu nadání a poruchy učení (dvojí nadání) a tématu o časných čtenářích. Zejména šlo o děti s kombinací nadání a dyslexie, kdy ve většině případů bylo u těchto dětí přihlíženo spíše k jejich handicapu než k jejich výjimečným schopnostem v jiných oblastech. Jak řekla paní docentka: „velmi špatnou reakcí dospělých je snaha o nápravu deficitu, důležité je zaměřit se na jejich schopnosti, což by mělo být primární úlohou pedagoga“. Přednáška paní docentky mne velmi zaujala a získala jsem plno nových znalostí a impulsů k vlastní práci s těmito dětmi a nový náhled na problematické oblasti v pedagogice.

Přednáška dr. Jiřího Rozehnala mi rozproudila krev v žilách a naplnila mě energií a chutí pracovat s dětmi a vymýšlet nové aktivity ve vzdělávání předškolních dětí a jejich přípravu na základní školu. Pan doktor nám představil, jak funguje vzdělávání nadaných dětí v běžné základní škole, s čímž má dlouholeté zkušenosti a bylo vidět, že je to opravdu odborník a velmi „zapálený“ člověk na svém místě. Praktické příklady proměn vzdělávání žáků na základní škole, které nám pan doktor prezentoval, byly velmi inspirativní.

PhDr. Alena Nováková a Mgr. Ivana Valčíková z brněnské ZŠ Křídlovická nám představily své metody a formy práce s šikovnými a nadanými dětmi. Zaujala mne metoda obohacování ve vyučování a nabídka mimoškolních aktivit, aby se děti se společnými zájmy mohly setkávat mimo výuku a posilovaly tak vzájemné sociální vazby. Dr. Nováková prezentovala svou vlastní zkušenost s prací s elektronickou žákovskou knížkou a nabádala své kolegy, aby se toho nebáli a využili ji k práci a ke komunikaci jak s rodiči, tak zejména s dětmi. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky zadává dr. Nováková žákům domácí úkoly, z nichž některé jsou nepovinné, ale děti je velice rády plní a dokonce posílají i video z vlastního řešení zadaných úkolů, což je z mého pohledu naprosto fantastické. Měli jsme možnost shlédnout jedno video a bylo vidět, s jakým nadšením děti úkoly plní a jak se u toho samy baví a tím se učí nenásilnou formou s vlastní iniciativou, což by mělo být cílem všech kvalitních pedagogů.

ABAKU, tak toto slovo si budu pamatovat již napořád. Nikdy předtím jsem neslyšela o této hře a vůbec jsem netušila, o co se jedná. Když nám Mgr. Alena Vávrová rozdala nakopírované pracovní listy s množstvím na první pohled absolutně nepochopitelných řad, čísel a číselných tabulek, začala jsem pochybovat, zda jsem „tady“ správně. Poté, co nám paní Vávrová matematickou hru vysvětlila a pod jejím vedením a nápovědou jsme zkusili několik pracovních listů správně vyřešit, mě a mou kolegyni hra absolutně vtáhla do děje a měla jsem problém se spíše od hry odpoutat. Závidím dětem, které paní učitelka Vávrová vyučuje, protože v jejím podání je matematika velmi zábavnou disciplínou. „Abaku podporuje přirozenou hravost, nahrazuje dril a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti“.

V další části konference, nám přednášející představili metodu Mensa NTC Learning, která se uplatňuje ve vzdělávání předškolních dětí v mateřských školách. Vzhledem k tomu, že s touto metodou osobně pracuji a znám ji velice důvěrně, mohu i velice kladně zhodnotit příspěvky prezentujících na konferenci. Zajímavé bylo téma zejména z hlediska praktické realizace v mateřských školách z MŠ Horní Slavkov, kde z fotodokumentace bylo krásně vidět, jak pedagogové s touto metodou pracují a jak jednoduše se dá začlenit do ŠVP. Metoda NTC Learning je opravdu unikátní a systematická, děti velice baví a rozvíjí jejich rozumové dovednosti. Metoda pomáhá k časné identifikaci nadaných dětí. Navazovalo představení Logické olympiády pro MŠ, na kterou se již velice těšíme a opět se letos se svými dětmi ze školky budeme účastnit a propagovat ji směrem k rodičům dětí. Děti mohou soutěžit již od věku 3 let, protože zadání úkolů je obrázkové. Důležité je poselství Logické olympiády: „Identifikace potenciálu dětí v nejranějším věku je pro dítě klíčová!“

Ing. Hana Kotinová nás inspirovala v oblasti trénování paměti a představila nám některé techniky trénování paměti, které jsou dobře využitelné i v běžném životě. Naučila nás hrát pexeso několika různými způsoby a představila možnosti vlastní výroby pexesa a dalších her. Zajímavý byl přehled paměťových a kvízových her na trhu, např. BrainBox, Pengolo, Umí prase létat, Kde leží Kotěhůlky atd., z nichž jsem si některé již stihla objednat.

Krásné a pozitivní na celé konferenci bylo to, že nás všechny spojuje jedno významné téma a tím je vzdělávání naší budoucí generace, tedy našich dětí, do kterých vkládáme naděje, a kterým se všichni přednášející pedagogové s láskou věnují. Hledání nových možností ve vzdělávání je výzvou pro ty všechny z nás, kteří s dětmi pracujeme, ať je to s dětmi již v tom nejútlejším věku nebo ve věku, kdy by měly mít děti svou životní cestu vybranou, ale jak je již patrno z výzkumů, je někdy potřeba pomoci i těm dospívajícím dětem, neboť pílí, jak bylo zmíněno, se mohou děti posunout tam, kam směřují jejich nejtajnější myšlenky a sny o budoucnosti, a my pedagogové jsme tady pro ně s unikátním vzdělávacím programem Mensa NTC Learning. Jsem hrdá na to, že se mohu na tomto výjimečném vzdělávacím programu dětí podílet a všem výše uvedeným pedagogům děkuji za neocenitelný přínos. Poděkování patří i zúčastněným pedagogům konference, neboť zde je vidět, že mají zájem o přínosné oživení vzdělávacích metod.

Děkuji všem realizátorům konference a Mense ČR za úžasný inspirativní den.

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.
Dětské centrum Mláďátka – jesle a školka, České Budějovice

Konference Mensa pro rozvoj nadání (únor 2016): 1. den konference
23.2.2016 Lenka Šnajdrová

 

Druhý den konference (24. února 2016)

Dne 24. 2. 2016 proběhla na naší škole část mensovní konference „Mensa pro rozvoj nadání“. Účastníkům bylo nabídnuto několik ukázkových hodin a 7 workshopů.

V rámci hodin viděli návštěvníci několik metod aktivního učení (kostka I.N.S.E.R.T., diamant, podvojný zápisník, skládankové učení, volné psaní, poslední slovo patří mně, brainstorming, myšlenková mapa aj.), dále práci s didaktickou technikou (hlasovací zařízení ActiveExpression, dataloggery od firmy Vernier), pokusy související s vypařováním a změnou skupenství, v hodinách anglického jazyka se diskutovalo o kontroverzních tématech současnosti, v hodinách literatury mohli účastníci vidět čtenářskou dílnu.

Na workshopech se mohli účastníci dozvědět něco nového o volnočasových a outdoorových aktivitách, psychických potížích nadaných dětí a také o dětech s Aspergerovým syndromem, o možnostech jazykového poradenství ve výuce cizích jazyků, vyzkoušet si prakticky metodu plavení fosilií, seznámit se se zkušenostmi naší školy s rozvojem kompetence k učení u dětí a s metodou rozvoje pedagogů formou mentoringu a s vytvořenými kritérii práce učitele na MG. Nabídka byla pestrá a věříme, že si každý našel ten svůj „šálek čaje“.

Návštěvníkům děkujeme za účast a slova chvály, organizátorům, učitelům a studentům děkujeme za dobrou práci a pomoc s přípravou konference a se všemi se těšíme snad za rok na shledanou!

Mgr. Marcela Fatrová
Mensa gymnázium

Konference Mensa pro rozvoj nadání (únor 2016): 2. den konference
24.2.2016 Marcela Fatrová

 

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Mensa ČR: Společnost i pro Vás Ing. Tomáš Blumenstein,
Ing. Hana Kalusová (Mensa ČR)
1,5 MB
ico Mensa NTC Learning: Komplexní metoda pro rozvoj „učení dětského mozku“ Mgr. Magdalena Čavojská (Mensa ČR) 478,57 kB
ico Logika hrou RNDr. Jaroslav Flejberk
(Hry a hlavolamy)
909,43 kB
ico Příprava na zahraniční univerzity PhDr. Hana Halfarová
(The Kellner Family Foundation)
1,15 MB
ico Povídání o paměti a paměťových hrách Ing. Hana Kotinová (Mensa ČR) 234,95 kB
ico Metody výuky nadaných žáků na Mensa gymnáziu PhDr. Jan Kratochvíl (Mensa gymnázium) 144,43 kB
ico Metody práce s nadanými dětmi na 1. stupni ZŠ PhDr. Alena Nováková,
Mgr. Ivana Valčíková (ZŠ Křídlovická, Brno)
3,48 MB
ico Na cestě mezi potenciálem a uplatněním talentu

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

(Centrum rozvoje nadaných dětí)

1,89 MB

ico Využití metody NTC Learning v běžné MŠ – 1. část prezentace
ico Využití metody NTC Learning v běžné MŠ – 2. část prezentace

Mgr. Iveta Svobodová
(MŠ U Sluníčka, Horní Slavkov)
6,07 MB
6,58 MB
ico Využití Abaku a dalších her v matematice Mgr. Alena Vávrová
(ZŠ Karla Čapka, Praha)
1,64 MB

 

Související odkazy

Zpět