Novinky z konce prázdnin

Lenka Šnajdrová

Vážení učitelé, vážení rodiče,

prázdniny jsou u konce a možná máte plnou hlavu starostí, co přinese nový školní rok. Věříme tomu, že radosti výrazně převládnou nad starostmi. A na co se můžete těšit v Dětské Mense?


Až do 30. září probíhá on-line registrace do sedmého ročníku Logické olympiády. Tato soutěž založená na logických úlohách je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol (a samozřejmě i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z celé České republiky. Bližší informace se dozvíte např. v článku Zahájena registrace do Logické olympiády.

Ve dnech 17.-19 října (pátek večer až neděle) proběhne podzimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy. Cílem těchto pravidelně pořádaných setkání je dát možnost nadaným dětem vzájemně se seznámit, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými vrstevníky. Rodičům těchto dětí chceme umožnit sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi, reakcemi okolí, z práce se školou a načerpat inspiraci z volnočasových aktivit. Ještě zbývá několik volných míst, prosím registrujte se nejpozději do 20. září 2014.

Ve středu 19. listopadu se v Prostějově uskuteční konference „Mensa pro rozvoj nadání“. Program ještě stále připravujeme. Svou osobní účast však již přislíbil prof. Milan Hejný, který proslul Hejného metodou výuky matematiky, a také dr. Jitka Fořtíková, která je odborným garantem metody Mensa NTC systém učení pro Českou republiku; dr. Fořtíková volně naváže na přednášku dr. Rajoviče, která se konala letos v březnu v Praze. O kompletním programu i o zahájení registrace na konferenci Vás budeme včas informovat.

Neustále se snažíme doplňovat informace na deti.mensa.cz, které považujeme za užitečné pro učitele i rodiče nadaných dětí. Během letních prázdnin jsme přidali např. tyto nové stránky:

Nechceme Vás zahlcovat příliš velkým množstvím nevyžádaných informací. Průběžně aktualizovaný přehled nadcházejících akcí najdete v našem Kalendáři, o dění v Dětské Mense Vás informujeme na stránce Novinky, aktuální dění.

Přejeme Vám hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce.
Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu

 

foto z jarního setkání členů a příznivců Dětské Mensy - duben 2014 (autor: Petr Čavojský)

Související odkazy

31.8.2014


Zpět