Popularizace vědy

Přinášíme Vám tipy na některé zajímavé projekty zaměřené na popularizaci přírodních věd.

Alíkoviny - Zábavná fyzika [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: listopadu 2012

Fyzika může být velmi zábavná, je-li dětem podána hravou formou. Seriál Zábavná fyzika v sekci „Alíkoviny“ na portálu Alík.cz Vás o tom možná přesvědčí. Vyberte si některé z mnoha fyzikálních pokusů, které Vás zaujaly, a vyzkoušejte je u Vás doma! Nebudete potřebovat žádné speciální vybavení, většinou si vystačíte s předměty každodenní potřeby.

Bioskop – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: září 2013

Motto Bioskopu zní „Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit.“ Tímto čínským příslovím se řídí všechny aktivity, na kterých se Bioskop podílí. Jeho cílem je zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium přírodovědných oborů a zároveň umožnit veřejnosti nahlédnout do tajů vědy.

Debrujáři [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: září 1992

„Debrujár“ je člen Asociace malých debrujárů. Slovo je francouzského původu a vzniklo ze slov débrouillard = „šikovný, obratný“ a se débrouiller = „objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit“. Původní překlad „šikulové“ děti nepřijaly a samy se začaly nazývat debrujáry, což lépe vyjadřuje jejich specializované zájmy. Jedná se o chlapce a děvčata zpravidla ve věku 6 - 16 let a jejich starší kamarády, sourozence, rodiče, učitele a další zájemce o vědu a techniku, kteří stále něco vymýšlejí, objevují a experimentují

Já budu Einsteinem! aneb Fyzika je vzrušující hra [Podrobnosti detail]

Doba Doba trvání projektu: ledna 2014 — července 2014

Původní seriál České televize s podtitulem „zábavná vědecká show plná experimentů a překvapivých poznání“. V 25 dílech seriálu se děti zábavnou formou mohly seznamovat s různými fyzikálními jevy.

Otevřená věda [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: července 2012

Cílem projektu Otevřená věda je vytvoření systematického rámce podpory pro zajištění kvalitních lidských zdrojů pro českou vědu a výzkum. Jedná se o mj. o podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem, dále o aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, či popularizační aktivity v regionech a vytvoření sítě popularizátorů.

Rande s fyzikou [Podrobnosti detail]

Doba Doba trvání projektu: října 2010 — února 2011

Věda je zábavná, můžete se i zamilovat. Třináctidílný cyklus České televize. Jeho tvůrci se věnují různým silám a jejich pohybovým účinkům, mechanické práci, energii, tlaku a dalším veličinám mechaniky. Názorně ukazují, kde všude se fyzikální zákonitosti objevují v našem každodenním životě a jak si díky fyzice lidé mohou usnadňovat práci. Všechny díly najdete v archivu ČT.

Věda nás baví [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: ledna 2012

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. je nezisková organizace, která formou mimoškolních aktivit seznamuje žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi.