Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ nyní zveřejněny na webu Dětské Mensy

Lenka Šnajdrová

Sháníte další pracovní listy pro své nadané žáky? Pak Vás možná zaujme sada pracovních listů z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“, kterou jsme s laskavým svolením autorského týmu zveřejnili na našem webu.


Pracovní karty vytvořené v rámci projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (CZ.1.07/1.2.35/02.0025) jsou určeny pro samostatnou práci nadaného žáka v běžné vyučovací hodině, kdy se ostatní žáci ve třídě věnují jiné činnosti, například procvičují učivo. Práci s kartou by měl zvládnout žák sám, bez pomoci učitele. Mezi kartami jsou však i některé, které jsou určeny speciálně pro práci ve dvojici a lze je využít, pokud je ve třídě více žáků. Některé karty také podporují interakci s ostatními žáky ve třídě. Pracovní karty pro nadané žáky představují soubor pracovních listů tematicky koncipovaných v návaznosti na konkrétní oblast vzdělávání.

Karty jsou rozděleny do 10 oblastí, které korespondují s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV):

  • Matematika a její aplikace – Číslo a početní operace
  • Matematika a její aplikace – Geometrie v rovině
  • Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova
  • Český jazyk a literatura – Jazyková výchova
  • Člověk a jeho svět – Rozmanitost neživé přírody
  • Člověk a jeho svět – Rozmanitost živé přírody
  • Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme
  • Člověk a jeho svět – Lidé a čas
  • Environmentální výchova
  • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Ke každé kartě je přiložen metodický pokyn (anotace), jehož cílem je učiteli napomoci efektivně karty využít při vzdělávání nadaného žáka. Metodický pokyn obsahuje informace o zařazení karty do jedné z deseti oblastí, dále klasifikace úloh (číselný kód, který označuje kognitivní náročnost úlohy v taxonomii úloh dle Tollingerové), časovou dotaci, tedy odhad času pro vypracování celé karty či jednotlivých úloh, výčet potřebných pomůcek, popis aktivit a možných postupů řešení, metodické poznámky a také náměty na rozšíření či obměny jednotlivých úloh.

Více se dočtete na stránce Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.), odkud si můžete pracovní listy také stáhnout do svého počítače.

Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“

Související odkazy

7.12.2018


Zpět