Specifika pracovních listů pro nadané žáky

Lenka Valentová

Základní škola Hálkova je mezi Olomoučany, ale i lidmi ze širšího okolí známá jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Kromě jazyků se však také specializuje na mimořádně nadané děti, které zde mají samostatnou třídu. Vzhledem k tomu, že současná literatura určená k vzdělávání žáků na ZŠ (učebnice, pracovní sešity, apod.) není přizpůsobena požadavkům nadaných žáků, jsou učitelé těchto žáků nuceni tvořit vlastní výukové materiály, které by reflektovaly aktuální poptávku žáků, jejich vědomosti, schopnosti a zájmy. Tato práce je velmi náročná nejen časově, ale klade i velký důraz na tvořivost, fantazii a grafické zpracování, obsahovou formu apod. Možná Vás bude zajímat také článek Soubor pracovních listů pro mimořádně nadané žáky na 1. stupni základních škol.


Pracovní list je naším základním výukovým materiálem předkládaným dětem s mimořádným nadáním.

Při shromáždění více výukových materiálů na jedno téma, s jedním učebním obsahem, aj., se snažíme vytvořit soubor, příručku nebo knihu pracovních listů pro MND.

Pracovní listy pro tyto žáky mají učitelem (autorem) vždy jasně stanoven vzdělávací obsah učiva, zvolen vhodný a aktuální motivační prvek a grafické zpracování. Důležitý je také výběr zajímavé inovativní formy pojetí (netradiční postup s problémovým prvkem při vlastním objevování) a stanovení obohacení či akcelerace, popř. diferenciace. Pro usnadnění práce často využíváme podmínku samoopravnosti PL a nejrůznější formy sebehodnocení dětské práce.

V neposlední řadě v grafickém pojetí a obsahu také zohledňujeme žáky se specifickými potřebami DYS, apod. (velikost písma, organizace a uspořádání textu pro snazší orientaci na ploše, barevnost, podložení informací vhodnými obrázky, apod. …). Zohledňujeme samozřejmě také osobnost MND.

Při tvorbě pracovních listů využíváme nejen metody MMM (musí-měl by-může), ale také prvků Bloomovy taxonomie (analýza, syntéza, hodnocení, motivace, grafika) a dalších. Inspiraci hledáme v rozličné literatuře, na workshopech DVPP, násleších v partnerských školách, zajímavých webových portálech, apod. Budeme rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu a následnou výměnu dobré praxe, která by mohla být inspirací pro naši další práci.

Výsledkem našeho tvoření je poté vlastní pracovní list (často i s přílohou), který je doplněn stručnou anotací (komu je list určen, na jaké učivo je zaměřen, pomůcky, postup práce, související náměty, zdroje a odkazy) a samostatným řešením.

Věříme, že naše práce bude přínosem pro Vás i Vaše žáky a stane se zajímavou, zábavnou a oblíbenou alternativou k běžným učebnicím.

Tým autorů FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Soubor pracovních listů

Pracovní listy byly vytvořeny na olomoucké FZŠ Hálkova v rámci OPVK projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.12/03.0007). Bližší informace o projektu najdete na webu http://nadani.zshalkova.cz.

Všechny vytvořené materiály si můžete stáhnout ze stránky Pracovní listy od autorek z FZŠ Hálkova, Olomouc.

Pracovní listy od autorek z FZŠ Hálkova, Olomouc

Související odkazy

22.11.2012


Zpět