Speciální třídy

Přehled odborných článků na téma „Speciální třídy“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Jak rozvíjet nadané děti v běžné škole? Inspirace ze základní školy Curie

5.12.2016 EDUcentrum, z.ú. | Další informace...

Mimořádné nadání může být nejen výhodou, ale i hendikepem. A to především pro děti, které se „nadprůměrně“ odlišují od ostatních žáků ve třídě nejen svými rozumovými schopnostmi, ale i dalšími specifiky spojenými se sociálně psychologickými aspekty jejich osobnosti. Pro učitele je práce s nadanými dětmi v běžné třídě komplikována řadou faktorů. Od vysokého počtu žáků ve třídě až po často chybějící znalosti o metodách a strategiích pro rozvoj mimořádně nadaných žáků. Ani současné snahy o inkluzivní vzdělávání nepřináší komplexní vhled do této problematiky. A s velkou pravděpodobností to ani možné není. Pokud respektujeme individualitu a unikátnost každého žáka, univerzální řešení nenajdeme.

Inspiraci, jak rozvíjet mimořádně nadané děti v běžné škole, nám však může nabídnout několik málo českých škol již dnes. K nim patří i pražská Základní škola Curie.


Soubor pracovních listů pro mimořádně nadané žáky na 1. stupni základních škol

28.11.2012 Lenka Valentová | Další informace...

Tento článek volně navazuje na Specifika pracovních listů pro nadané žáky. Prezentovaná sada dokumentů vznikla z operačního programu evropských strukturálních fondů v rámci projektu „Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na prvním stupni ZŠ“ realizovaného od listopadu 2010 do 30. 6. 2012 na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 jako výstup jedné z hlavních klíčových aktivit. Dokumenty jsou tedy veřejně přístupné a zdarma.


Specifika pracovních listů pro nadané žáky

22.11.2012 Lenka Valentová | Další informace...

Základní škola Hálkova je mezi Olomoučany, ale i lidmi ze širšího okolí známá jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Kromě jazyků se však také specializuje na mimořádně nadané děti, které zde mají samostatnou třídu. Vzhledem k tomu, že současná literatura určená k vzdělávání žáků na ZŠ (učebnice, pracovní sešity, apod.) není přizpůsobena požadavkům nadaných žáků, jsou učitelé těchto žáků nuceni tvořit vlastní výukové materiály, které by reflektovaly aktuální poptávku žáků, jejich vědomosti, schopnosti a zájmy. Tato práce je velmi náročná nejen časově, ale klade i velký důraz na tvořivost, fantazii a grafické zpracování, obsahovou formu apod. Možná Vás bude zajímat také článek Soubor pracovních listů pro mimořádně nadané žáky na 1. stupni základních škol.