Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.

Marcela Fatrová (informace o škole), Zuzana Poláková (testování IQ)
1.2.2017, 10:00  —  1.2.2017, 15:00
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Den otevřených dveří

 • Od 10:00 do 12:00 proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s našimi outdoorovými aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s projektem Nautilus a s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně).
 • Od 12:15 do 13:50 hodin jste zváni na ukázkové hodiny.
 • Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.
 • Součástí dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.
 • Těšíme se na Vás!

Více informací o škole najdete na www.mensagymnazium.cz.

Herní odpoledne

 • Od 14:00 bude probíhat herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v šachu, go, piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách. Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů.

Testování IQ

 • Od 14:00 hodin se bude konat pro zájemce testování IQ (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů).
 • Testy IQ budou probíhat v Mensa gymnáziu, které sídlí v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy.
 • Hlavní vchod do ZŠ není vchodem do gymnázia; je třeba budovu obejít zezadu a u tělocvičen už najdete vstup do gymnázia.
 • Zájemce o testování IQ upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů.
 • U osob mladších 15 let je nutný písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) ( PDF soubor ke stažení, 80 kB).
 • Cena testování: 290,- Kč (dospělí), 190,- Kč (děti a studenti do 26 let po předložení dokladu o studiu, např. ISIC); sleva 50 Kč, pokud v on-line testu Mensy ČR obdržíte výsledek IQ nad 130. Pro uplatnění slevy je potřeba na testování přinést vytištěnou stránku s výsledkem.

Více obecných informací o mensovním testování IQ najdete na testovani.mensa.cz.

Kontakty

Související odkazy

Zpět