Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2015

V úterý 24. 3. 2015 jsem vyrazil do Poslanecké sněmovny na konferenci Mensa pro rozvoj nadání. Jakožto rodič dvou prvňáků jsem přišel hledat inspiraci a dozvědět se, jaké aktivity školy pro rozvoj dětí pořádají.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Hana Kalusová, Ing. Pavlína Boučková, PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Miloslav Hubatka, PaedDr. Marie Nedvědová a další
24.3.2015, 8:00  —  25.3.2015, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den)

KE STAŽENÍ

konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2015

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 140 kB)

Jelikož jsem dorazil těsně před zahájením konference, přivítal mne již zaplněný sál Poslanecké sněmovny. Posadil jsem se na kraj poslední lavice a byl připraven s notebookem případně odejít a využít první část dne k vyřízení e-mailů. Přednášky pana profesora Hejného jsem totiž v minulosti absolvoval již dvě a očekával jsem, že oproti podzimní mensovní konferenci v Prostějově se tato nebude příliš lišit. Jak jen jsem se mýlil! Pan profesor Hejný umí o metodě svého otce mluvit nejenom poutavě a s velkou vášní, ale pokaždé trochu jinak, s jinými příklady z praxe, takže jsem na vyřizování e-mailů ani nepomyslel.

Přestože různým dětem mohu vyhovovat různé vyučovací metody (ať už matematiky, čtení či jiných činností) a každé metoda má své pro a proti a své příznivce a odpůrce, rozhodně bych uvítal, pokud by na naší spádové škole ve výuce matematiky zavedli metodu profesora Hejného. V dnešní době každý den přibývá mnoho nových poznatků, proto je mnohem důležitější učit děti (a nejenom děti!) spíše kriticky přemýšlet a hledat, třídit a zpracovávat informace, než memorovat zpaměti vzorečky, kterým často vůbec nerozumí. Kromě toho je na panu profesorovi vidět, jak moc mu na těch dětech záleží, a zájem o děti cítím z Hejného metody jako takové.

Po vystoupení pana profesora Hejného následovaly tři zajímavé přednášky. Nejdříve to byla přednáška PhDr. Pavly Pickové „Identifikace nadání“, pak přednáška PaedDr. Marie Nedvědové „Výuka nadaných dětí v ZŠ Máj II v Českých Budějovicích“ a před obědem přednáška Ing. Tomáše Blumensteina a Ing. Hany Kalusové na téma „Mensa ČR“.

Odpolední program po většinu času probíhal ve třech sálech a účastníci si mohli vybrat témata, která je nejvíce zajímala.

Celý program byl pak zakončen vystoupením a následnou besedou s Mgr. Michalem Urbanem z MŠMT, v jehož dikci je péče o talentované žáky. Pan Urban posluchače seznámil s koncepcí podpory nadání a s projektem na finanční podporu učitelů a dalších pracovníků, jejichž žáci, studenti a svěřenci se v soutěžích umístí na předních místech. Byť v následné diskusi padala řada dotazů na konkrétní problémy, které tazatele trápí, a pan Urban nebyl schopen na všechny dotazy odpovědět, jelikož často nepatřily do jeho gesce, měl jsem z vystoupení pana Urbana dobrý pocit. Viděl jsem u něj ochotu naslouchat, pomoci a snahu české školství zlepšovat. Doufám, že podobných pracovníků je na MŠMT více.

Po organizační stránce se konference skutečně vydařila. Organizátorům se podařilo zajistit velmi zajímavé přednášející a vynikající prostory. Jídla a pití bylo dostatek.

Pokud bych měl na příštím ročníku něco měnit, snad bych jen zvětšil časovou dotaci pro jednotlivé přednášky odpolední sekce a přidal jednu přestávku navíc, což by účastníkům konference usnadnilo přechody mezi jednotlivými sály a organizátorům umožnilo srovnat jisté časové diskrepance mezi přednáškovými bloky.

Rád bych tímto poděkoval všem organizátorům a popřál mnoho dalších úspěšných konferencí!

Martin Lupa
účastník 1. dne konference

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Logické úlohy a enigmatické hádanky Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 1,17 MB
ico Mensa ČR Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Hana Kalusová (Mensa ČR) 329,86 kB
ico Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 255,04 kB
ico Tvorba šifer Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 235,03 kB
ico Hraj co chceš – školka pro paměťové metody Ing. Pavlína Boučková (Trénování paměti) 1,08 MB
ico Využití duševních sportů ve vzdělání Petra Dušková, Michal Timko (Mind Sports Academy) 986,27 kB
ico Unikátní škola Open Gate PhDr. Hana Halfarová (The Kellner Family Foundation) 146,33 kB
ico Testování IQ na školách Mgr. Dana Havlová (Mensa ČR) 191,41 kB
ico Hejného metoda výuky matematiky Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
(Ped. fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
209,4 kB
ico Představení koncepce podpory nadání 2014–2020 Mgr. Irena Hošková (Národní institut pro další vzdělávání) 3,35 MB
ico Nadační fond Qiido Ing. Miriam Janyšková, MBA, Mgr. Simona Šedá
(Qiido, nadační fond)
2,35 MB
ico Metody výuky nadaných žáků na Mensa gymnáziu Martin Kalivoda (Mensa gymnázium) 1,29 MB
ico Klub nadaných dětí Opava Mgr. Marie Müllerová (KND Opava) 7,73 MB
ico Výuka nadaných žáků PaedDr. Marie Nedvědová (ZŠ Máj II, České Budějovice) 222,71 kB
ico Identifikace nadání PhDr. Pavla Picková (PPP pro Prahu 1, 2 a 4) 534,57 kB
ico Vzdělávání nadaných na ZŠ Provaznická, Ostrava Mgr. Libuše Turečková (ZŠ Provaznická, Ostrava) 1,88 MB

 

Videozáznam z přednášky prof. Hejného

 

Videozáznam z přednášky dr. Pickové

 

Fotogalerie z konference

Kliknutím na níže uvedený odkaz nebo obrázek přejdete do fotogalerie z konference.

Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2015 (foto: Vojtěch Indráček)

Související odkazy

Zpět