Aktivity Dětské Mensy v roce 2017

Dana Havlová, Tomáš Blumenstein, Petr Mazal, Lenka Šnajdrová

Stručné shrnutí aktivit Dětské Mensy v roce 2017.


Dana Havlová

Setkání členů a příznivců Dětské Mensy

Dana Havlová

Této víkendová akce se každého půl roku zúčastňuje přes 200 dětí a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný víkend v hotelu s bazénem. Součástí programu jsou přednášky pro rodiče, program, soutěže a šifrovací výpravy pro děti i celou rodinu. Po celou dobu jsou k dispozici desítky deskových a karetních her a prostor, kde si rodiny mohou povídat a předávat zkušenosti nejen ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý.

Letní a příměstské campy

Dana Havlová

Jsou určeny především dětem od 8 let věku. Přes 100 dětí a juniorů si letos užilo pestrý program pobytového campu. Děti oceňovaly program, který se skládá částečně ze společných týmových her a soutěží a z větší poloviny z programu volitelného. Letos byla nabídka více, než 20 INDI aktivit od hraní deskových her přes pokusy, výtvarné tvoření, divadlo, sport, literární pokusy, tanec, šifrování až po čtenářský koutek a stavění domečků v lese. Propojení s JUNIOR campem se velmi osvědčilo a „vzory“ jen o málo starší, než účastníci jistě inspirovaly nejednoho mladšího účastníka. V příštím roce proběhne více menších campů v průběhu celých letních prázdnin 2018. Tyto campy budou rozděleny tematicky a věkově, neboť v menších počtech dokážeme zajistit individuálnější přístup k dětem.

Příměstských campů se zúčastnilo cca 80 dětí v Brně, Praze a Ostravě. Děti i rodiče byli nadšeni a v příštích letech se budeme snažit nabídku ještě více rozšířit.

Petr Mazal

Logická olympiáda

Petr Mazal

Logická olympiáda letos oslavila už desáté výročí. Její obliba se přitom stále drží na vysoké úrovni – i letos se přihlásilo přes 61 tisíc žáků a studentů českých škol. Stejně jako v minulých letech soutěž stojí na práci řady dobrovolníků, ať už jde o přípravu soutěžních úloh, jejich testování, grafickou přípravu, nebo organizaci jednotlivých kol. Děkujeme vám – bez vás by to nešlo.

Prohlédněte si shrnutí všech dosavadních ročníků Logické olympiády nebo jen letošního ročníku.

Konference Mensa pro rozvoj nadání

Tomáš Blumenstein

Tomáš Blumenstein

V březnu 2017 jsme společně s Hankou Kalusovou, Lenkou Šnajdrovou a Martinou Pokornou za vydatné pomoci dalších mensovních dobrovolníků uspořádali další ročník konference Mensa pro rozvoj nadání. Programově jsme se zaměřili především na motivací žáků a na jejich hodnocení, ale nechyběla také celá řada vystoupení o rozvoji nadaných dětí. Záštitu převzal pan poslanec Roman Sklenák a celkem tuto konferenci v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze navštívilo 220 účastníků.

Semináře pro náctileté

Tomáš Blumenstein

V roce 2017 proběhly dva mensovní semináře pro nadané studenty ve věku 13–19 let. V květnu v Pardubickém kraji (na Sečské přehradě) pod vedením Hanky Kalusové (s Filipem Opltem a Evou a Martinem Sedláčkovými) a v září v oblasti Brna (Doubravník), koordinovaný Tomášem Blumensteinem (s Evou Staňkovou, Filipem Opltem, Hankou Kalusovou a Evou a Martinem Sedláčkovými). Účastníci absolvovali desítky přednášek z oblasti přírodních věd a technických oborů a rovněž navštívili laboratoře Univerzity Pardubice, VUT a Masarykovy univerzity v Brně.

Studenti při seminářích také v týmech pracují na svých projektech a ve volných chvilkách je čekají týmové soutěže a hry. Vážíme si jak zodpovědného přístupu účastníků, tak příjemné atmosféry, která na těchto akcích panuje.

Hráčské doupě pro náctileté

Dana Havlová

Několikrát ročně probíhá takový víkend v Rousínově. Spaní je prosté, ale možnost se potkat, probrat svá témata, plánovat další akce, hrát hry a udržovat přátelství vždy přiláká partičku starších členů Dětské Mensy, mladších členů Mensy a dobrou náladu.

NTC System of Learning: „Mensa pro školky“

Petr Mazal

I v roce 2017 Mensa ČR v rámci podpory intelektového rozvoje předškolních dětí aktivně propagovala metodu NTC Learning (unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na jejichž základě projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let).

V roce 2017 zatím proběhlo 5 informativních přednášek pro rodiče (68 účastníků) a celkem 11 akreditovaných kurzů Mensa NTC Learning I – III s více než 200 účastníky. Mateřské školy, které s metodou NTC pracují, jsou uvedeny na webu deti.mensa.cz a jejich počet již překročil 75. Tamtéž je možno najít spoustu materiálů, zpráv o činnosti a námětů. Dále se podařilo dokončit základní překlad textu další knihy autora metody – srbského lékaře Ranka Rajoviće, nyní probíhají jazykové a odborné korektury, takže finální tisk se již blíží.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na rozvoji NTC podílejí – autorům učebních materiálů, lektorům a organizátorům kurzů v čele s Danou Havlovou a Luckou Měchurovou, dále Dušanu Fürstovi, Janě Unruhové a Magdě Čavojské, kteří pracují na překladu a korekturách nové knihy.

Více se dočtete v na stránce O metodě NTC Learning

Spolupracující školy, školky, kluby nadaných dětí

Dana Havlová

Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly víc zapojit do práce s nadanými dětmi a podporovat je v jejich rozvoji, k setkávání se na konferencích a seminářích.

Lenka Šnajdrová

Web Dětské Mensy: deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová

Více se dočtete v článku Web deti.mensa.cz slaví páté „narozeniny“.

Naše další aktivity

Dana Havlová

Ve spolupráci s NIDV přednášíme většinu akreditovaných kurzů pro školní koordinátory péče o nadané. Jedná se o ucelený program, který pomáhá koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané začínají, se lépe zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém.

Mimo výše zmíněné akce naši členové organizují mnoho dalšího; zprávy o jednotlivých akcích proběhly v dřívějších číslech mensovního časopisu.

Poděkování

Dana Havlová

Ráda bych tímto poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se na chodu Dětské Mensy podíleli. Jejich práci oceňuji a jejich pomoci si velmi vážím.

Související odkazy

16.12.2017


Zpět