Konference Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2013

Ve středu 13. 11. 2013 se za přítomnosti České televize uskutečnila v Prostějově podzimní konference pro rozvoj nadání organizovaná Mensou ČR. Zúčastnilo se 115 lidí, převážně pedagogů a dále psychologů a dalších, kteří se zajímají o práci s nadanými dětmi.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., PhDr. Hana Halfarová, PaedDr. Jiří Rozehnal, Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Alena Kýrová, Mgr. Marie Müllerová, Mgr. Markéta Valtrová, Mgr. René Gavlas, Mgr. Radka Foltová a další
13.11.2013, 8:30  —  13.11.2013, 16:00
Program konference je zdarma. Příspěvek 140,- Kč pokrývá oběd, kávu a vodu po celý den. Všem vedoucím KND, členům Mensy, školám a školkám spolupracující s Mensou hradí tento příspěvek Mensa ČR.
Národní dům, Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov

Dojmy z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013

Jana Škrabánková

Díky konferenci jsem měla možnost setkat se opět s kolegy a přáteli, kteří se problematikou nadaných zabývají a připomenout si řadu radostí i problémů, se kterými se nadaní denně potýkají a které „standardní“ část populace vůbec nenapadnou. Atmosféra konference byla skutečně ojedinělá.

celý článek...

Úvodem hovořila paní PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislavě a jedna z největších odbornic na tuto problematiku v Čechách a na Slovensku. V první části své prezentace hovořila obecně o identifikaci nadání, rozvoji a vzdělávání nadaných dětí, v dalším příspěvku o konkrétních zkušenostech a o efektivitě systému vzdělávání a podporování nadaných žáků na Slovensku, kde na rozdíl od České republiky existuje síť škol, která je schopna podchytit nadané žáky z celého Slovenska.

Mensa gymnázium svižně prezentoval pan Martin Kalivoda: „ …velké nároky klademe na osobu učitele, který nemusí mít nutně vyšší IQ než jeho studenti, ale požadujeme všeobecný přehled a vysoké osobnostní kvality. Řada učitelů si se studenty tyká, což jim neubírá na autoritě…“

Paní PhDr. Hana Halfarová z unikátní školy Open Gate, projektu The Kellner Family Foundation, krátce přiblížila historii této školy, vysvětlila, pro koho je škola určena, popsala život na kolejích, mimoškolní aktivity a studentské výměny. Dr. Halfarová pracuje nejen se studenty, ale příležitostně navštěvuje také jejich rodiny. Mnozí absolventi této školy studují na prestižních mezinárodních univerzitách.

KE STAŽENÍ

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2013

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 195 kB)

Další formou vzdělávání je zřizování tříd pro nadané děti s rozšířenou výukou některých předmětů v rámci běžných škol. Realizaci těchto tříd představily jednak paní Mgr. Alena Kýrová ze ZŠ Úvoz v Brně, dále paní Mgr. Lenka Baše a paní Mgr. Romana Divínová z olomoucké FZŠ Hálkova. Pan ing. Tomáš Blumenstein na příkladu třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky, která vznikla na ZŠ Jana Železného v Prostějově, vysvětlil i jiný způsob financování nadstandardních hodin zaštiťovaných občanským sdružením, a to z měsíčních příspěvků rodičů.

Speciální přednášku měl pan PaedDr. Jiří Rozehnal z 8. ZŠ ve Frýdku-Místku, který tak excelentně představil metodu vyučování matematiky podle pana profesora Hejného, až nám bylo všem líto, že se tímto způsobem nemohou učit všechny naše děti. Pracuje se na principu různých prostředí, v jejichž rámci se hravou formou vytvářejí úlohy; děti si na řešení přicházejí samy v diskusi s ostatními dětmi, která je usměrňována učitelem. Zatím je zpracována metodika pro 1. stupeň ZŠ a připravuje se návaznost na 2. stupeň. Perličkou je, že pan učitel organizuje i školení pro rodiče, jejichž děti učí, aby jim vysvětlil počty, které v životě neviděli.

Paní Mgr. Dana Havlová a pan ing. Tomáš Blumenstein krátce představili projekty Mensy v oblasti rozvoje nadání: jednak kluby nadaných dětí, jejichž seznam najdeme na webu deti.mensa.cz, jednak metodu NTC Learning System, používanou v rámci předškolního vzdělávání: jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ a zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Proto je velmi důležité věnovat značnou pozornost dětem v předškolním věku. Dále Mensa organizuje celostátní setkání Dětské Mensy, dny plné her, pobytové a příměstské campy a v neposlední řadě Logickou olympiádu.

Nápady a náměty z Klubu nadaných dětí přednesly paní Mgr. Marie Müllerová a paní Mgr. Markéta Valtrová ze ZŠ Englišova v Opavě, dále paní Mgr. Renata Haschková a paní Mgr. Lenka Valchářová ze ZŠ Rokytnice Vsetín.

Co říci závěrem? Kromě přednášek poskytla konference prostor k vzájemným osobním setkáním a výměně názorů. Všichni aktéři z řad pedagogů mají jedno společné: s nadšením a láskou dělají mnoho navíc, na druhou stranu zřejmě nejen oni něco předávají dětem; myslím si, že to platí i naopak.

Simona Štorková 

 

Reportáž v České televizi

Kliknutím na obrázek přejdete na webové stránky České televize, kde si můžete přehrát krátkou reportáž, odvysílanou v rámci Událostí v regionech.

Konference o vzdělávání nadaných dětí

 

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Třída Prostějov: Koncept třídy s rozšířenou výukou
angličtiny a matematiky
Ing. Tomáš Blumenstein
(Mensa ČR)
47,89 kB
ico Formy vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni ZŠ Mgr. Romana Divínová, Mgr. Lenka Baše
(ZŠ Hálkova, Olomouc)
1,15 MB
ico Unikátní škola Open Gate PhDr. Hana Halfarová
(OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.)
1,52 MB
ico Nápady a náměty z Klubu nadaných dětí Vsetín Mgr. Renata Haschková, Mgr. Lenka Valchářová
(Klub nadaných dětí Vsetín)
2,72 MB
ico Jak založit klub nadaných dětí Mgr. Dana Havlová
(Mensa ČR)
2,15 MB
ico Mensa gymnázium Martin Kalivoda
(Mensa gymnázium, o.p.s.)
609,63 kB
ico Skupinová výuka nadaných na ZŠ Úvoz v Brně Mgr. Alena Kýrová
(ZŠ Úvoz, Brno)
946,31 kB
Nápady a náměty z Klubu nadaných dětí Opava: Mgr. Marie Müllerová, Mgr. Markéta Valtrová
(Klub nadaných dětí Opava)

1,49 MB

2,57 MB

ico Mensa NTC Learning - MŠ Veselá školka Šumperk Bc. Hana Plachá
(MŠ Veselá školka Šumperk)
7,96 MB
ico Matematika podle prof. Hejného

balíček prezentovaných příkladů, aplikace „autobus“ atd.

PaedDr. Jiří Rozehnal
(Osmička – 8. ZŠ Frýdek-Místek)
129,31 MB

Související odkazy

 

Fotogalerie z konference

Konference Mensa pro rozvoj nadání (listopad 2013)
13.11.2013 Lenka Šnajdrová
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Nabídka her a učebních pomůcek
Nabídka her a učebních pomůcek
Prezentace firmy Dosli
Prezentace firmy Dosli
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Obecenstvo
Obecenstvo
Obecenstvo
Obecenstvo
Salónek s občerstvením
Salónek s občerstvením
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Úvodní přednáška dr. Laznibatové
Úvodní přednáška dr. Laznibatové
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
Mgr. Alena Kýrová
Mgr. Alena Kýrová
Mgr. Dana Havlová, Ing. Tomáš Blumenstein
Mgr. Dana Havlová, Ing. Tomáš Blumenstein
Obecenstvo
Obecenstvo
PaedDr. Jiří Rozehnal
PaedDr. Jiří Rozehnal
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
Obecenstvo
Obecenstvo

Zpět