Co se událo v Dětské Mense v roce 2013?

Dana Havlová

Aktivit zaměřených na naše nejmladší členy bylo v letošním roce opravdu hodně, od těch největších, jako je Logická olympiáda, do které se letos přihlásilo více než 41 000 dětí a studentů, až po ty rozsahem malé, ale neméně důležité, protože přináší mensovní aktivity do dalších koutů naší země.


Dana Havlová

V letošním září proběhlo historicky první setkání členů a příznivců DM. V Sokolově se sešlo téměř 70 účastníků. Mimo her a programu pro děti jsme si vyslechli i zajímavé přednášky odborníků z oboru nadaných dětí a strávili společně příjemný víkend.

Již tradičně proběhl tábor Logické olympiády i tábor pořádaný ve spolupráci s Centrem nadání a příměstské campy, víkendová hráčská doupata a mnoho jednodenních nebo odpoledních akcí i dnů plných her na školách v mnoha regionech.

Stále vznikají nové kluby nadaných dětí. Jasně jsme stanovili pravidla pro udělování titulu „škola spolupracující s Mensou“ a „školka spolupracující s Mensou“. Rozvíjíme projekt Mensa NTC Learning a rozšiřujeme jeho uplatnění nejen v MŠ, ale i na prvním stupni ZŠ.

V listopadu opět proběhla konference Mensa pro rozvoj nadání 2013, které se zúčastnilo téměř 120 zájemců. Program byl stejně jako v minulých letech nabitý zkušenostmi, informacemi a inspirací pro práci s nadanými dětmi. Hlavní přednášející v dopoledním bloku byla PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislavě.

O všem přehledně informujeme na webu deti.mensa.cz, kde najdete nejen námi pořádané akce, ale i kalendář je plný informací o konferencích, přednáškách a dalších akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty a společnostmi zabývajícími se nadanými dětmi.

Velmi děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas této oblasti.

Dana Havlová

Související odkazy

1.12.2013


Zpět